Amhad, Tuber 6, 2022

Daily Archives: Fur 25, 2020

Tisuta n uzekka

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwet n talit anda ilaq a neḥḥader aṭṭas ɣef tnaṣlit nneɣ, ma nebɣa a nezger lqern agi deg nella. Walaɣ, tagara-a, ayen ulac-it zik; tiwaculin nneɣ qebblent ad nasbent wigi iwumi neqqar "aɛraben" neɣ "imsɛarben". Tazwara, d tiwaculin ig zedɣen di tmanaɣt i d-ittawin "ajeǧǧiḍ" agi n tiɛarubt neɣ n taɛrabt n temdint. Walit kan tiwaculin ig zedɣen di berra n tmurt taqbaylit; ulac, waqila ula yiwet tfamilt ig menɛan deg lhemm, si daɛwessu n twaɣit agi nezzwaǧ akked twaculin timsɛarbin.
- Advertisment -

Most Read