Sed, Ctember 30, 2023

Daily Archives: Meɣ 3, 2020

Aɣmis tiɣremt

TAMURT - Ussan agi kan, di tagara n wayur n fuṛaṛ, ilul-d yiwen weɣmis i wumi semman : tiɣremt. Am akken teẓram, neɣ twalam, ilaq a nbedd ɣer weɣmis agi nneɣ akken a t-id-nettaɣ yal ass anida yettnuz. Di teswiɛt agi, ur yettnuzu ara di yal tamnaḍt taqbaylit, acku nekk qerbeɣ taɣiwant n Uẓeffun, maca ar ass-a, ulac-it deg lizital (étales) di tḥuna anda i ttnuzen yeɣmisen.
- Advertisment -

Most Read