Ay Aqvayli bedd ɣer tutlayt-ik, lla tettruḥ !

3
934
Ula d nekni nuklal tilelli
Ula d nekni nuklal tilelli

TAMURT – D lawan ad d-begsem akken ad tmenɛem tutlayt d tmaggit nwen si tmettan ig jebbden deg-s d leqrun uya. Ilaq ad tewalim, d kunwi ig stehzan di tutlyt nwen, ma yella tehzel neɣ teɣli d kunwi. Ur tettlummum ara azekka, ma tusa-d ɣer-s tberkant s wemger-is akken ad tt-awi taṛwiḥt-ines.

Ulac win ara ken- yettrun, acku imeɣnasen d tmeɣnasin iqbayliyen d
teqbayliyin si 1949 lla kkaten awen ṭṭbell akken ad akwim si « cemma n
sidi Ɛamer » (tiddylugit n waɛraven-inselmen). Teslam, teẓram akk d acu
id-qesdeɣ dagi mi d-nniɣ ameslay agi. Ittusemma d ayen aka ig ttgen
aquṛṛaɛ, neɣ aɛekker akken ad d-akwim si leqrun n tguni n ṣṣriɛ i ken
yeblan (lkuma).

1) « Win yeqqes wezrem yettagad aseɣwen »
1) (chat échaudé craint l’eau froide )

2) « Amger ur yettwali ara tizelga ines »
2) (Le chameau ne voit pas sa bosse)

3) « Yebɣa tasekkurt timelalin »
3) (Il veut le beurre et l’argent du beurre »

Aṭṭas deg Iqbayliyen d Teqbayliyin d imaziɣen sumata, mara d-ini
tikwal inza llan s tutlayt nneɣ, amur ameqran qqaren-ten-id s
tefransist. Ayɣer akka ustehzi agi di tutlayt nneɣ ? Amek amdan ad
istehzi deg tutlayt-is u netta ad yefk azal i tin n medden ? Amur
ameqran deg imaziɣen akken llan, qqaren-d inza yagi s trumit, amur
wis-qus, qqaren-ten-id « s taɛrabt n webrid » (akken qqaren waɛraven)
am akken nekwni ur nesɛa ara tameslayt ? Walit tura anzi yagi amek i
ten-id-ufiɣ s tefransist. Acḥal n tikal sliɣ i weqbayli yenna-d
akkagi: « Yebɣa le beurre et l’argent du beurre ».

Acimi anect-a ? Acku agdud nneɣ tebda tettruḥa-s tutlayt-is u netta
mazal-it ur d-ifaq ara deg iman-is. Ihi a yimawlan n tutlayt n
Masensen, n Amiruc, N Krim Belqasem, n Lmulud At Mɛammer, Taher
Djaɛuṭ, atg,…ilaq tura berka kwen, kwent taguni , acku « taberkant s
umger-ines » attan tettraju-d deffir tewwurt melmi ara yesselqef iziɣer
(âme) n umaziɣ akken ad tawi.

Hand Berkouk

3 COMMENTS

  1. Amek akka yura « aqvayli » s « v », « bedd » s « b »?
    Yessefk « vedd », s « v ».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here