Ahad, Yennayer 26, 2022

Daily Archives: Yul 10, 2020

Wid ur nceffu

TAMURT - Llan wid i iceffun, llan wid itettun, ikkat-iten uzayla. Yal tikelt Aqbayli ilaq ad ibedd ɣef iman-is, ɣef ayla akken ad yidir, ad yili am netta am wiyaḍ deg umaḍal. Seg asmi i d-innulfa lḥirak-agi, xilla ttwaliɣ-ten am akken ttumelken « msakit ». Ttazzalen akken ad d-awin "lḥuriya" i Lzayer i ten-irekḍen si 62 ar ass-a. Ṭammaɛen a ten-id-iṣiḥ ummur nsen i sen-yettwaksen 1963, seg asmi i tekcem Lzayer ɣer tmurt taqbaylit.
- Advertisment -

Most Read