Amhad, Unbir 30, 2023

Monthly Archives: Γuct, 2020

Taqbaylit nnig kullec !

TAMURT - Teẓram akk a Iqbayeliyen d Teqbayliyin d akken Aɛraben n Teriqt Ugafa iwumi qqaren : imuɣrabiyen, ugin kra yellan n wegdud aqbayli. 1) Ugin tutlayt nneɣ 2) Ugin llebsa nneɣ 3) Ugin aẓawan nneɣ

Tayaziṭ tettarew, ma d ayaziḍ …

TAMURT - Ussan agi kan, yeffeɣ-d usali deg tiliẓriwin n umaḍal meṛṛa d akken Lamirat n Waɛraben Idduklen, gab-d laɛqud akken ad ddukel aka d afell-a. Iɛadda wazgen n lqern i Aɛraben n Falastin ttnaɣen d Israil ɣef akal i ten-icerken. Seg asmi i d lul tamurt n Israel, Aɛraben akken llan, ikker deg-sen ccwal imi uday yuɣal d amdan u isɛa tamurt.

« Yal uccen yaɣ tuccent-is »

TAMURT - Tagi d tadyant n yiwen n uqbayli n taddart n Tiza di tama n tɣiwant n Uẓeffun. Argaz-agi, am kra n wiyaḍ, yezdeɣ s twacult-is di tmanaɣt, maca mazal-it, mačči am kra, iṭṭef di tnaṣlit-is. Ihi, wagi d Dda Areẓqi, ɣur-s seddis n dderya, semmus deg-sen d tullas, sin d arrac.

Leqbayel yesderɣel umussu n ḥirak

TAMURT - Seg asmi Lzayer tewwi timunent-is, niɣil yakw nekni s Iqbayliyen, ilaq ad newwet akken "Lzayer ad tuɣal d tugdut", akken a nidir deg idles nneɣ, tinekkit nneɣ, izerfan nneɣ akken i llan, maca aḍabu azayri amharsan n waɛraben-inselmen yugi, ur yeffiɣ ara fell-as wanect-a.
- Advertisment -

Most Read