Sed, Maggu 21, 2022

Monthly Archives: Furar, 2021

A Yillu di laɛnaya-k, ḥareb ɣef tmurt taqbaylit !

TAMURT - D lawan akken a nbeddet ar tmurt taqbaylit, anagar tagi iɣ-d-yegran tura. Ulac asirem akken as-tinim tamurt tazayrit ad ken-teg amkan «di « lzzayer tamaynut » i lla ken-d-cennun. Ilaq ad twalim, anida i dnegwrat, abaɛda deg asmi i d-ikker uḥirak agi n twaɣit. Nniɣ-d n twaɣit, acku ur d-yewwi ara ayen icebḥen, i zeddigen i teqbaylit. Nwala-ten d isertiyen d tsertiyin nneɣ i yezwaren i tegmatt akken a ten-yawin d aqfafen, akken ad ɣellten wiyaḍ, widak nni i neɣunzat si zik.
- Advertisment -

Most Read