Arim, Γuct 15, 2022

Monthly Archives: Unbir, 2021

Si Lzayer tafransist ar Lzayer n taaravt (I)

TAMURT - Ass-a, mazal-ɣ ur d-newwi ara s lexbar d akken ur nekkis ara tavarda n ucengu n leqrun aya. Si talit n « Itri n Tefriqt n Ugafa » (E.N.A) i d d-slalen Iqvayliyen, tarwa n wedrar, zemreɣ ad d-adreɣ kra n yismawen, illa : mas Si Ǧilani, Imac Aɛmer d wiyaḍ merra. Agraw yegma-d si 1926 deg llan 18 d iqvayliyen ɣef 22 . Seg wigi merra ḥala n qus (4) imdanen mačči d Iqvayliyen. , maca tin iten-yuɣen irkwelli d akken "d acu ara d-yawin 18 n Iqvayliyen ɣef 22 akken ad rren Aɛrav d imḍebber, d mseweq fella-sen". Dagi iwumi neqqar : "tuḍen icc-is". Iqvayliyen zgan ttnaḍaḥen, fkan tarwiḥ-nsen akken ad d-ksen Tamazɣa sumata, ger tuccar n temharsa n ufransis. Maca uɣalen Imerruk d Itunsiyen zwaren timunent nsentazwara; neqqim-d d yiman nneɣ akked d wigi iwumi neqqar "Aɛraven-inselmen" izayriyen. Nessufeɣ umebɛad nekkni yid-sen arumi. Maca kra nettnaɣ akken a nessufeɣ arumi, nutni ttheggin-d iman-nsen akken aɣ-staɛmeren. Ha-tay usefru:
- Advertisment -

Most Read