Arim, Maggu 29, 2023

Monthly Archives: Furar, 2022

Awal-iw i tarwa taqvaylit

Tamurt - Ay Aqvayli aru s tutlayt-ik meqvel ad taruḍ s tin n medden, abaɛda tutlayt n taɛravt akked d weltma-s tadderǧit. Ihi ay atmaten a ken-mmleɣ amek ara tqavlem lhemm agi n taɛravt i yessengaren taqvaylit d tmaziɣt anida tella.

Akwit a widak ignen

TAMURT - Fkiɣ tamuɣli-w ɣef ugraw agi, walaɣ qwant deg-s tira n taɛravt. Ur fhimeɣ ara amek ara tessemlileḍ "amcic akked uɣerda" deg yiwen n wemkan. Amer d lebɣi : agraw n waɛraben (arabophones) i taɛrabt, agraw n Iqvayliyen neɣ imaziɣen sumata i tmaziɣt. Nekk axaluḍ agi ulac deg-s ayen ara d-yawin ayen yelhan, maca ala ayen n diri. Tin akk i tent yugaren, anida Iqvayliyen, ar tura, mazal ad ten-ttkellixen waɛraven inselmen n Tmazɣa. Amek i d-iḍerru waynect-a ?
- Advertisment -

Most Read