Aḍu n nnhati i d-yessuḍen

10

D acu ara d-nini di txiḍas d teḥraymit nettwali ass-a deg wannar n tsertit? Timura akken ma llan-t, ttbeddilent udem yal ma ara d-yessuḍ wadu n nnhati.

Tallit n tsusmi n weɣref aqbayli ɣef tlelli-ines tewweḍ ɣer lḥed-is. Kra n wegdud ur nessin ḥala meḥyaf d temḥeqranit, yewweḍ-d wakud i tnekra-s, ad yerreẓ kra yellan d azaglu. Ad tekfu fell-asen tudert n ddaw uḍar. Iqbayliyen ma ara d-kkren s rrṣaṣ i ten i d-ttqabalen ! Ar tura, akal n tmurt n yeqbayliyen, iseqqa s idammen n warrac yeɣlin di tefsut.

Tuɣal tlelli ala s yimi. Ulac leqder i wsirem d wefran n wegdud. Seg asmi yebda weqbayli tikli ar ass-a, netta yettnadi ɣef tlelli-ines. Ger wid i d-ibedden ɣer yidis-is , d wid i d-yellan mgal-is, asif d ameqqran.

Ass-agi atan yewweḍ-d lawan i deg ilaq yal Aqbayli ad yili d anagi zdat n umezruy-is. Ḥala tadukli d tegmatt ara d-yawin tilelli i tmurt n Iqbayliyen. Awal a d-yuɣal s agdud. Tallit n tkerkas d txiḍas, ur d-iqim wayen izrin. Tallit n tmurt n yeqbayliyen tilellit, tamagdayt, attan ger ifassen n Iqbayliyen.