A d-iniɣ awal

6

A d-iniɣ awal

tikelt neɣ tikwal

ẓẓay d uzzal fessus d uffal

ruɣ s-usefru ḍsiɣ d aɣuṛṛu

ma suɣeɣ ay abbuh ma nniɣ-d mmuh

xas tennam-d tfuh

nekk d bu texnanasin, d aɣyul neɣ d abhim, lqut-iw d alim

ččiɣ si tbarda-w, zenzeɣ aytma-w,

fkiɣ afus, briɣ i ubernus, actal-iw d ammus, iles-iw igezzem am lmus

ahat a tamnem ma d nekk i d-yennan

win ur d-yi numin llan yinagan

nadit di Fransa ternum di Lalmn

a d-awim s ttbut, cfut ur tettut

nekk d yir terras, zeglent-iyi tissas, ččiɣ imurḍas

ugiɣ tidett, i tmeqḥelt beddleɣ tayett

ccemteɣ taqbaylit

xnunseɣ di twaɣit

fkiɣ i tegmatt tiɣrit

ihi anfet-iyi, ɣunfut-iyi, ɣurwat a tamsem

imɣi-w yeḍfi, illeḍ-iw yeffi, mačči d win tessnem

amentiyi nekk, ǧǧet iman-nwen.

{{
Muḥ At Vurenna}}