Ahaw san yiwen wass

6

Melmi ad myeεqalen Iqbayliyen, ad rzen targit ickuntden deg-sen am uzaglu ? Melmi ad dduklen afus deg ufus, ad huden ațțan yeččan agglim nnsen am ujeğğid ? Melmi ad deqren yir targit izedγen alaγ nnsen ? Acku iεdawen nsen ggunin facal nnsen. Nnan-d kulci γef Uqbayli. Yir awal suzlentt fell-as. Tahraymit tezga d kra n win yezgan heqren tezmert n weyref Aqbayli, wid yeqqaren belli d lmuhal- neγ ahat d tiselbi – ad ddaklen γef teqbaylit nnsen..

Di tallit I deg amberrraz izdeγ-Iten. Dayen I ten-yeğğan hdren I weksar d usawen. Attan tidett n wayen yellan. D aγbel ameqqran. Amzun tawenza nneγ d ddnub, lbatel, tamhuqranit,lehsed… ussan-d nnig n tegmatt, lefhama d leqder. Ammer yehdi-ten Rebbi, γas mxalafen-tt tekta, γas ațțas isrewten berra I wennar. Tura d lawan a d-akkin si tneffa. Ilaq a d-lhun d wayen illan. Akken tamurt n Leqbayel a tt-id suksen seg iγiγdan. Acku wid I demεen tifrat si lğiha n iεdawen nnsen; țțsen, yewwiten wasif f usawen. Abrid n tidett iban : awal n tidett, fihel ttuzya… akken qqaren at zik: “akken ibγu yitij ittγar ma ad yali usigana iγumit”.

Melmi ihi ad cergen asirem akken a terfed iman-is tmurt n Iqbayliyen. “ tifrat sγur warraw n Iqbayliyen” ! Ur tteğğan ara ad texlu, γas a ttxelsen s idamen. Ma yella s tidett bγan “ tamurt n Iqbayliyen ad tebnu γef tugdut d tegmatt…” illaq ad fγen si tsusmi I ten-ikeblen. D awezγi I tsusmi ! Ilaq ad mεahaden I waken ad- as yuγal wazal I tmurt n Leqbayel. Ma bγan ad bnun tagmatt n wass-a d uzekka. Ur ilaq ara ad γeflen abrid mazal γezzif. Wid ittεawaden I yiγsan asewwi, wiyi tamacahutt nnsen tehfa”. Awer tedru yidwen am userdun nni miεelqen asegres. Ahat ihi san yiwen n wass.

{{Crif Wanuγi}}