Am win ileḥḥun deg iḍ

33

D lewhayem tura yiwen ur yessin isem-is. Ula dayen ixeddem ur as-d-iqqim unamek, ur iban anda yella neɣ ɣer wanida yessaweḍ neɣ ɣer wanida iteddu. Anida akka yella deg tmesrifegt neɣ di lḥebs. Yettusemma mazal-it kan d amdan?! Netta yuɣal d ayen-nniḍen?! D wa i d aseqsi, d annect-a i yessagaden! Aṭṭan-is ugadeɣ ad tisenṭeḍ i wiyaḍ. Di tegnitt am ta, d useqsi am wa! Anda yella ulac Taqbaylit,ulac nnif ulac lḥerma. Tella teḥraymit,llant txiḍas…

Yeɣli deg uzerdab anda ur yettili d amdan. Dacu-t ihi? D wa i d aseqsi. Teḍra yid-s am ifer yeddem waḍu. Ur yeqqim di lqaɛa ur yuli s igenni. Teḍra yid-s am win ittecfen di tallunt. Anef awer d-yezzi, anda tebɣu teffeɣ. Iɛreq-as ula d iman-is! Imewlan-is,tameṭṭut-is akked warraw-is. Ur iwala d acu-t. D acu ara d-yawin aseqsi am wa. Ammer a k-iniɣ tura ur yesɛi azal! Ma yella nɣan-tt ur tettuneḥsab d tamegreṭ?! Win ara t-yenɣen amek ara yili uḥulfu-ines? Widak-nni zgan ttafen-d timental i twaɣiyin-nnsen. Amek ara teǧǧen ad yidir ma yella ixulef abrid-nnsen. Ma yella ur yeddi ara di lebɣi-nnsen. Aka i tḍerru d win inekren laṣel-is. Yekreh tidett. Wagi i teddu war iswi! Ih, mebla iswi acku win i tettun ansa i d-yekka deg uqerruy-is anagar tallast i yettwali. Yettwakellex, iruḥ di leɣlaḍ. Iɣil tiḥerci-ines tif akk tin n medden. Iɣil ad yaweḍ ad iwerret ayen ur ittalay alarmi yeɣli di tcerkett am yilef.

Crif Wanuɣi