Amsisi Aɣelnaw Aqbayli – Simmal yettnerni usirem…

8

D acu i yesdukklen Iqbayliyen akked imeɣnasen n timanit ussan 1 akked 2 deg yibrir deg uɣerbaz n Muḥemmed Uharun di taddart n Tizi n Lqern?

Usan-d bɣan taqbaylit i asen-yettwakksen si 62, d timanit i ten-id-yewwin argaz tameṭṭut, ilemẓi, amɣar, yal wa s tikti ines, yal wa ansi i d-ikka.
Iḍelli kan, kukran si timanit d wayen ara d-tesseggri, iqbayliyen yal wa d abrid yewwi.
Ass-a, ad ten-an zzin d agraw qqimen ɣef teqbaylit, beggnen-d d akken zemren ad duklen ɣas ulama mgaradent tiktiwin.
Timlilit-agi n sin wussan tbeggn-d d akken agdud aqbayli yebɣa taqbaylit, yerra tilelli d tugdut, izerfan n umdan, yebɣa tilufa ad frunt di talwit d liser.
Azekka n tmurt n yiqbayliyen atan ger yifassen n yiqbayliyen d teqbayliyin yerran ad idiren deg yiseɣ ger yiɣerfan war ma ǧǧan acemma deg iẓuran nsen.

Aten-an dayi, akken ad d-inin tamurt n yiqbayliyen yessefk ad as-yuɣal wazal-is, akken aqbayli ad irfed aqerruy-is.
Atnan dagi, akken ad d-inin ur tbennu tmurt n yiqbayliyen war taqbaylit.
Tamurt n yiqbayliyen ilaq ad telḥu akken teddun wussan.
– Taqbaylit d tutlayt taɣelnawt d tunṣibt.
– Talekt di tmurt n yiqbayliyen.
– Agdud Aqbayli d aɣlan.

Aten-an dayi, akken ad d-inin tamurt n yiqbayliyen n lḥerma d leqder, yessefk ad tebnu deg ass-a d asawen di liser d tegmat imi s tegmat ; aqbayli ad yezdi lqedd-is skud ur ifut wara.

Iqbayliyen ass-agi beggnen-d awal nsen, azekka ad d-beynen lebɣi nsen.
Iḍelli fkan taqbaylit d asfel, ass-agi ur ilaq ara ad zeglen amezruy. Aɣref yedduklen ur t-yettruz yiwen.