Askasi s isefra ger Lewnis d Ferḥat

30

Lewnis Umengellat :

A Dda Yusef

Asmi nɣil nerbeḥ nufa-t

Tawriqt-nneɣ ziɣ tfat

Zdat-neɣ yeddem-itt waḍu

Wa yettmettat

Wa yettɣellit di tafat

Wa yufa-d ugur yenfa-t

Yeggra-d ugujil yettru

Leḥsab nekfa-t

Ayen ilhan uḥric yečča-t

Nesεa tiɣilt neɣ snat

Ad nefreq kan deεwessu

Ferḥat At Sεid :

A gma bu nniya

I iḍemεen lfayda

Deg uxṣim ur nettbelliz

Tiɣaltin miyya

Snat dihin yiwet da

D lḥeqq i ɣef nettkezziz

L’Autonomie-a

Σqel-itt d tirrugza

Mačči d “la bêtise”

D ilfeḍ i deg neεya

I ɣer nekker ɣer tarda

Akken ur nettegliliz

Dda Yusef ataya

Yid-s s tussda

Aqbayli ad yiεziz