Ass agraγlan n werrac – Izerfan n warrac

8

Tikli γef izerfan n warrac mačči d ayen i d-yemγin deg yiwen wass; tikli tuγ-d azar-is si teγri n izerfan n warrac deg ass n 20 unbir 1989. Tiγri agi s wazal-is tekkka-d akk timura.

Teqqel d tafat anda yefsa uğeğğig n tlelli. Atas n tmura i s-igan azal. Tusa-d am tin ittrajun, terza asalu i wussan zeddigen. Amek i nettwali nekkni, tiγri agi, d ayen ittuγaden, aqla-γ am wid yettmuruden melmi ara nessiwed ad neddu γef idaren.

Tidet kan, arrac nneγ nhafen; achal d win ur neγγar tameslayt-is, achal d wid imi ugin isem ur nelli di zmam n wadad aγarim, achal d wid yettwakren, achal n warrac yeččuren lehbus, achal n warrac yettaran i rrsas s yizra… cwi ka, llan wid ifehmen tiγri nnsen, wid ad ten-d-isufγen seg atan ayi, ssnen amek ad ssujin atan iγazen deg arrac. D acu kan tmuqulen s lebεid. Ugin ad kecmen s annar , walan anda tluγ.

Yal assa, yal tasaεet atan yettawi yid-s azal ameqqran… mačči d tamacahut, walit kan i iderrun d warrac nneγ ? Ass-a, akken yebγu yili ur nettili di talwit alarmi yal taqcict neγ yal aqcic yufa-d iswi-s d wayen yessawaden γur-s.

Iswi nnsen d tudert di tlelli, d tafat, d taγuri, d anerni deg ussan… ad meslayen tameslayt nnsen, ad idiren tafsut nnsen. Ihi aγbel d ameqqran, ad as-nini kan i yimewlan ad dduklen, ad herben γef arraw nnsen γas ttrun ass-a, ur tfuhun azekka.

Ass-a ula d nutni fehmen tilufa. Akken ma llan ssuγen-d : “qadret izerfan nneγ” akken yal aqcic ad yaf iman-is, imi d nutni i d imal,yisen ad tğuğğeg tmurt!

Crif Wanuγi