At ilaq, at tuzzma

3

Win iddan d Iqvayliyen aṭas, ixulḍ-iten macci d kra ad ten yaf aṭas imgaraden m’bugarasen. Di tsartit myal yiwen sani ijebbed: wa d azelmaḍ ma d ayeffus. Wa d Aqvayli wa d Amaziγ. U mazal llan ula d …Izzayriyen gar aneγ. Aneḥdur n Umengellat d Yidir deg usarag n Sellal kra ussan-agi izrin ad sveddaγ d inigi.

Ma nekkes imeγnasen d wid ikkin deg umennuγ, ṭaqa, am anda nniḍen, ad ten tafeḍ ṭṭafaren kan. Maca myal yiwen s tmuγli-s. Wid iyi-swehmen d wid iqqimen kan ur d-cqin deg acemma. Zgan d asfuti deg wid iqedcen γef teqvaylit, d Teqvaylit d uzarug neγ timmunent ines.

Nutni vγan ak ayen vγan wid i γef ssantan tixenfyac n temgeḥlin nsen n usfuti. Wanag ar tama yinna nniḍen Izzayriyen fiḥel awal. Macci kan d asfuti, d tuzzma is izzewqen aqvayli.

Wid illan nneγ u ccḥen am teslatin, zgan sbitṛiwen γef aṭas n tγawsiwin. Mi tres tiṭ nsen ar wid iqqedcen neγ mi d fkan tamuγli nsen γef umennuγ nneγ ad vdun tid akken nγuc: ilaq waya da d dihin, ixus wa d wihin, rnu ta tekkes ta, ssiγzef da ssiwzel dihin, ssiwzer ssihrew akk-a ssirqeq ak-in, atg. Lḥasun ssulin ṣṣuben tilufa s wawal d nutni netḍen ar tavlaḍt anda qqimen am winna d-rḍen di tejmaât. Aleqqac ur tesmimiḍen, iman nsen ur t id ggaren ar kra. Fkan afus rnan asfuti d tuzma.

Tura macci d ayen n diri win d-ifkan tamuγli-s. Maca tella tmuγli d umeslay s nnya d veqqu akken a nṣeggem kra n tilufa imi d tidett illa wayen anida i nxus. Illa diγen umeslay n ulummu, n usfuti akken ad nessefcel. D wagi i ittuxaḍen! Iyi iskufuren d wid iqqimen mebâid am ucanen rnan tiyita s lecwar. Ma ufan times as smentgen, ma ufan amek ara smarkin atmaten iqqedcen ur ttḥezziven ara.

Erna macci d tikkelt iten nwala di tizi  n leḥris. Ma d-yaweḍ zhir d wakud anda iḥlajj umdan tissas, ur ten nwala ara. Rekden fren.  Deg usqizev kan i Isenselmen d udavu amahrus i ten nettaf d iqerray n tqufett.

Awi du kan macci aṭas yid-sen illan di tmurt taqvaylit. Drus akya.