D aɣurru!

12

Melmi i d-ihegga udabu timlilit akken ad yerr leqder d wazal i Yeqbayliyen neɣ i Yimaziɣen i d-ineǧren targa n talwit, n tlelli akked leqder ɣer yimdanen i umaḍal? Melmi i nesla s imḍebren bedren-d awal ɣef Saint Ugustin neɣ wid i t-yecban? Irgazen nneɣ acḥal aya tuɣal fell-asen teblaṭ. Wissen amek teḍra d uzekka n Masensen akked win n Yugurten?

Γer imḍebren nneɣ anagar lekdeb d tkerkas i yellan ɣur-sen; ammer d tidet bɣan ad rren leqder ad t-rren i Yeqbayliyen widen iẓewren.Yili ad suken kan tamuɣli ɣer waddad n temqebyar anda meḍlen neɣ ɣer tuddar anda lulen amek uɣalent. Ad sikden amek ddren d acu i as-nerran…Ass-a, Aqbayli iẓewren ur yezmir ara ad d-yini  » nek d Aqbayli, umneɣ s teqbaylit-iw », neɣ ma ulac ad mḥun isem-is d wayen yura, ula di taddart ur ttafen ara aẓekka-s!

Γer imḍebren n tmurt-agi, ma telliḍ d Aqbayli neɣ d Amaziɣ, ihi teffeɣḍ i webrid, neɣ mačči d azzayri neɣ ugar n waya, keč d…!
Anda-t ihi leqder-nni ɣef ɣlin yergazen n tlelli, wid n yiḍelli d wass-a?

Ṭawes Ɛemruc, Lmuhub Ɛemruc … werǧin zwin fell-asen aɣebbar n tattut, werǧin d-nnin awal fell-asen acku d Iqbayliyen iẓewren!
Anwa Aqbayli neγ Amaziɣ umi fkan abrid neɣ amkan ɣef yisem-is?
Imḍebren n tmurt-agi ɣas ad d-smektin isem n Uqbayli ur d-smektayen ara ayen yexdem.

Win yebɣan ad d-yesmekti Aqbayli yessefk ad iwali tikti i d-yewwi d wayen ɣef yeɣli.

Iswi-nnsen ziɣ ad yesderɣel asirem n wid iẓewren, tasfift-nnsen teqqen tebrek,tettnejbad amzu d talafsa yezzin di ticirett, la d-tessufuɣ iles-is yeččur d tisuqas.

Crif Wanuγi