FFS : Aït Ahmed ne se présentera pas pour un nouveau mandat à la tête de son parti

2

Aujourd’hui,dans une déclaration à l’attention du Conseil national du FFS (Front des Forces Socialistes), Hocine Ait Ahmed annonce qu’il ne se représentera pas à la présidence de son parti pour le prochain exercice, lors de la tenue du 5ème Congrès du FFS qui aura lieu le second trimestre de l’année 2013.
Il certifie qu’il restera toujours proche du parti « dans la réflexion et dans l’action ». Il ajoutera dans sa déclaration qu’avec la collaboration de ses enfants, il constituera la « Fondation Ait Ahmed ».

2 COMMENTS

  1. Si Lhucin d yemdukal-is n Ujda.

    Ur d-necliɛ ara deg win yenzan ar terbaɛt n Ujda ! Nekwni d Iqvayliyen ar anidir, d iqvayliyen ara nemmet. A zaïm n Taqa ! ar cib-ik tenziḍ am uḥuli deg ssuq i wid-nni ik-yerran d ulac, nfan-k acḥal n llesnin ar beṛṛa n tmurt-nni ɣef tennuɣeḍ, fi temceččaweḍ : d arumi, d agrigi neɣ d amarikani, kečč dima temmugreḍ ixsimen n mgal tilelli n tmurt nni ara k-yenfu si 65 armi d leqrar n tudert-ik. Ass-a, teǧǧiḍ iqvayliyen deg tlemmast n ubrid imi amennuɣ nneɣ mazal ur tnessaweḍ ara ar lḥedd-is, kečč teddiḍ am axdim, d awiziw, d aqfaf ar wid yeskadven fell-ak acḥal n iseggasen. Tugiḍ tagmatt n watmaten ik-id-iẓẓelen afus (Saadi d wiyidh). Ruḥ abrid tebɣiḍ awit (akken is-yenna Md S. Uvelaïd) ma tamurt n lleqvayel ettu-tt ! ur tt-id ttadder ara di laɛnaya n jedd-ik ma ɣur-s kra n lbaraka ! Ettu, ettu tamurt n iqvayliyen akken ad ttaf iman-is mbla timital-ik !

  2. Azul.
    Seddaɣ-ak-in akumuntir iḍelli af taluft n At Wagennun, aɛni ur k-yaǧib ara a mmi-t n tmurt. Segmi teqvleḍ-t maca tasebḥit agi walaɣ belli tekseḍ-t. Acuɣer targagit agi nwen? D acu-kwen ay-imsǧernanen n lǧil agi amaynut ? Tuɣalem am wid nni i lawan n Budedyen asmi d-ttarun deg uɣmis « n Al-muǧahad » (le combattant de la foi). I kunwi wigi n talit-agi ar wanida i teqqnem? Ihi, hatan ak-d-ernuɣ sin imedyaten af aɛrawen-awal (izukar) :{{« win yerna waɛrav am uzger terna tfunast »}} (acku mi yessers aqerruy-is ad ikes, ad t-terfed s wacciwen-is). Illa diɣen waye : »{{aɛrav am teqcict, ad yekkat ad yettru »}} (acku d netta iɣ-iḍlemen, d netta i yeqqaren nekwni nehqer-it ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here