Fransa: Asebded unsib n uselway amaynut

4

Yeṭṭef ass-a mass François Hollande taselweyt n Fransa s wudem unsib u yesbed-d aneɣlaf amenzu deg yiwen wass s wazal-is i uselway n tigduda akken i t-id-yenna mass Hollande s timad-is.

Akken yella wansay, mlalen sin iselwayen, yiwen yeffeɣ wayeḍ yekcem-d ladɣa d aprutukul yettilin di Fransa imi msalamen deg tewwurt i yeǧǧa Nicolas Sarkozy akked tmeṭṭut-is.

François Hollande yekcem Elysée u s unekcum-is ad yili d anemlay amezwaru ara yawḍen ar udabu.

Ticki n yiwen n yinaw anda i d-ibeyyen azal n temdint n Lpari akked usdukkel n yiɣermanen n Fransa, yeṭṭef abrid ar Lalman anda ara yeḥḍer yiwen unejmaε adamsan ɣef wuguren tettemlil Lurup ussan-a.
Deg ubrid-is ar unafag, yefka-d mass Hollande isem n uneɣlaf amenzu amaynut ara yilin : mass Jean-marc Ayrault .

Lmulud Yunsi