Ger nger d useklel i d-tlul teqbaylit

12

Ayen iɛeddan ɣef wegdud aqbayli d umaziɣ sumata, ɣriɣ-t-id di tregwa-nni yewten deg wenyir n yemma, ma yella d agdud-nni s timad-is, idles-is d umezruy-is d win iwumi sliɣ ɣef yiles n yemma, iles-nni isawalen s tutlayet isɛan azal d ameqran ugar n tmeɣar n tefriqt n ugafa. D tutlayet icebḥen s waṭas, teččur d sser, d tmusni d tigzi.

Seg yimi ɣer tmeẓẓuɣet, mebla imru, tameṭṭut taqbaylit, xas s wulac neɣ deg ulac, tesawweḍ ad teḥrez, ad teseḥbiber ɣef tutlayt, ansayen d yedles. Tesaweḍ amek ara teḥareb fell-asen mgal tiṭ d wacciwen n imenkcmen i yeggulen ad mḥun lǧǧara-nneɣ.

I wuḍan n tegrest, i usemmiḍ n ideflawen, s uḍar yeddan ḥafi, s waɛrur ibubben taɛkemet, i laẓ yellan d imensi, tesbreḍ i yal d lemḥna, tqubleḍ aɛdaw s ibeddi, akken ad tt-idir teqbaylit ad yidir wegdud d ilelli.

Ass-a tarwa-m a yemma teggul akken ttggalan lejdud; s jmaɛliman limin ur ḥenten, jmaɛliman ad akem-id-ksen si ger tuccar n wid i m-yesxarben tanafa 14 n leqṛun ma drus aya. 14 n leqṛun n tizelgi, n ṭlam d tkarkas. Ass-a iɛeggalen n at wexxam zdin am yiwen, sburen talaba n yiseɣ, n nnif d lḥarma. Ksen azaglu ɣef yiri. Sɣarṣen leqyud n tugdi, bedden akken ibedden idurar i deg i d-lulen. Ulac aḍu izemren ad ihuz adrar, ulac acu i izemren ad iḥbes agdud ileḥḥun ɣef tidett akked tlelli.

Ṭawes At Sid