I Zedek Mulud

6
Zedek Mulud

Azul fell-ak Zedek Mulud, Mbeɛd mi sliɣ i taɣect-ik tamaynut i d-tɣennaḍ deg yiwen ubaraz (concert), anda i tɛerḍed ad d-tefkeḍ s ttawil n ccna liḥala n ugdud Aqbayli, walaɣ tettxemmimeḍ d akken yal yiwen anida yerra aqerruy-is, yiwen ur d-yeclig di teqbaylit akked udlis Aqbayli. Nekk s ttawil n yizen agi, bɣiɣ ad k-d-beggneɣ, ɣas ulamma ur ttwaḥettemeɣ ara ad t-xedmeɣ, d akken tɣelṭeḍ mliḥ mliḥ mi terriḍ imasiḥiyen deg yiwen lmul akked imeẓrislamen (les islamistes) d warraw n Zdi Muḥ, axaṭer ineggura-a d iɛdawen n teqbaylit.

Aql-i ad k-in-aruɣ s teqbaylit iwakken ad k-d-iniɣ nekk yellan d amasiḥi, umneɣ s tuɣalin n Sidna Ɛisa, akken i t-id-tenniḍ, ur yeḥbis ara waya iwakken ad issineɣ tutlayt-iw. Ma tebɣiḍ ad k-d-rnuɣ, taqbaylit lemdeɣ-tt di tmezdayt (l’église), mačči ala nekk, lameɛna aṭas n wid yellan am nekk. Ɣas ulamma, tamezdayt mačči d wagi i d iswi-ines, ur tettneɣ ara ɣef teqbaylit, ur txeddem tasertit, maca tella akken tella tmetti [elle veut être elle-même]. Nekni mi nuɣal d imasiḥiyen, ur nbeddel ara tutlayt-nneɣ s tutlayt nniḍen, am akken i txeddmen bu iččumar i tt-yerran ddaw n tutlayt nniḍen. Ur d-netteffeɣ ara s iqendyar, d iserwula igezmen.Nekni tilawin-nneɣ ur beddlent ara taqendurt n leqbayel s ujellab (melba aqejjem ɣef tid i t-yettrusun, aḥlil). Nekni ur neḥqir ara tutlayt-nneɣ am i Zdi-Muḥen, i k- eqqaren d tutlayt n imesdurar. Nekni ur neffereq ara gar umasiḥi akked win ur nelli d amasiḥi, nettqader akk wid i ɣ-ixullfen.Teẓriḍ ayɣer, axaṭer taflest-nneɣ ur d-tekki ara mgal tiɣɣermi-nneɣ [Notre foi n’est pas contre notre citoyenneté].

Nekni ur neqqar ara taẓuri sɣur Cciṭan. Ulac ahat amasiḥi ur nessemḥas ara i tuɣac-ik, lameɛna tikelt agi ur telliḍ ara d ukyis, inesra-k-d wawal, yerna ur tezmireḍ ad t-terreḍ. Deggren-k iḥulfan almi i k-iṛuḥ leɛqel, axaṭer lukan teddiḍ s wallaɣ-ik, tili ad tnadiḍ ad tfehmeḍ wad tesneqdeḍ s telqay meqbel ad tesefruḍ, u meqbel ad teccnuḍ.

Ihi nekk ad kfuɣ s tanfilt agi: “Tewɛer liḥala n ugdud yellan d akli, yerna netta ur yeẓri!” Ma yella anaẓur d taɣect n ugdud, Lmasiḥ d ddwa-yis.

Tanemmirt-ik,afud igerrzen.