Lqeddafi yessawal γer Lǧihad mgal tamurt n Swis

10

Ahetwir yekkren ger Libya d tmurt n Swis, idewwes ugar ass n lexmis-agi, seld yessawal Mεemmer Lqeddafi, aselway n Libya, ɣer Lǧihad mgal Swis s wayen akk yellan d allal. Annect-a yeḍra send tafrant i d-yellan taggara-a ilmend n twakksa n ṣwameε n Leǧwama di Swis.

Mεemmer Lqeddafi yenna: « Yal ineslem di yal tama umaḍal i ixeddmen netta d Swis, atan yettwaḥseb d akafriw, yerna yella mgal Muḥemmed, yillu akked Leqran ». Daɣen yenna-d: « Inselmen akken ma llan ilaq ad ruḥen s inafagen n yal tamurt tineslemt i wakken ur ttaǧan timesrifgin n Swis ad d-rsent ɣef wakal-nsen. Daɣen ilaq ad ruḥen ɣer isugan i wakken ur ttaǧan ara iɣerrabuten n Swiss a d-sersen sselεa-nsen, yerna ilaq daɣen ad muqlen si tama n leswaq d tḥuna i wakken yiwet n tɣawsa n Swis ur tettnuzu ».

Tamurt n Swis, ar tura ur d-tenni kra ɣef imeslayen-a n Mεemmer Lqeddafi. I wesmekti, čaqlala-a ger Mεemmer Lqeddafi d Swis tebda-d seg 2008, ass mi Hanibal, mmi-s n Lqeddafi, yettwaḥbes di Genève imi yewwet s tiyita iqesḥen tixeddamin-is i yellan yid-s din.

Racid At Ali Uqasi