Mazal-d asirem deg-neɣ ?

9

Nɣunza abrid i tikli, aḍar yettagad uguren. Neckenteḍ deg lekdeb, d targit i d-yewwi yiḍ asmi yes-sen i aɣ-zuznen. Tidett neguma ad tt-nqabel, nugi ɣur-s ad nezzi, nna-aɣ-d qqarriḥet!

D amcum i la irebḥen, ara irebḥen, acku ur yeksib leḥya, zur wudem-is; udem-nni yesared s isaɣwen. D mmis n laṣel ara ixeṣren acku ur yessin i txeṣart, ur iqebbel leɣlaḍ.

Amennuɣ ɣef tidett ad iḍul, ad yiwɛir. Maca ur yelli d awezɣi neɣ d ayen ara yarzen ifadden, ara yerẓen iɣallen i wemdan.

Di tizi-k ay ass-a, ur d-yegri win izemren ad aɣ-yesdukkel! Win id d-yufraren ad tesimsen, win yumsen s wannect-nni ara teṭfen, s wannect-nni ara teqnen.

Iqbayliyen ( isertanen ) gran-d di tinna: “ Inni-d leɛyub-iw ad inniɣ wid-inek!” Dɣa din ara d-ters tsusmi ɣef yimi, ad tekbel tidett-nni.

Agdud aqbayli, ur as-d-yegri umḍarkel, ur yelli wembiwel. Ur yezmir ad yeddu melba win ara t-iseddun, ur yumin ara belli yezmer ad yekker s yiman-is ɣef yiman-is, i yiman-is, ad yanef i iɣeblan-is, lejruḥ-is akked yir wussan-is, ad meslayen s yisem-is. Yezmer ad tbeddel tegnitt i deg i tesemrarɣen; tagnitt i t-yeggunin, yir tagnitt id as-d-yegran. Agdud itettu, ur yeẓri ara tazmert i yekseb.
Snulfan-aɣ-d aɛdaw ur nessin, d laxyal id aɣ-yuɣal, yal ass yid-s nettnaɣ. S wuffal i aɣ-d-fkan, mi i aɣ-weṣan yes-s ad t-newwet.

Ɣef wayla-nneɣ nezzi allen, tamuɣli terra s ayla n ibaraniyen. Nger yečča-d amnar, yettqaraɛ ṭbel melmi ara as-nebru deg waman.

Irnaten Murad