Nessen abrid nexḍa-yas !

26

Leḥsab, tesneḍ kan ad tḥesbeḍ γer ssin, tezgiḍ tḥeṣleḍ ger sin ( iceṛqiyen d iγeṛbiyen ); teḍṛa yid-k am uγanim‑nni yellan γef yiri n wassif, ma isuḍ-d waḍu acarqi ad teknuḍ, yerna ad tseffireḍ, ma iṣuḍ-d uγaṛbi ad teknuḍ yerna ad tseffireḍ daγen. Mi teεyiḍ, ad teggaleḍ ur tekniḍ dγa ad terẓeḍ.

Tettgalaḍ ar temteḍ γef tutlayt-ik, kečč ur tezmireḍ ara ula ad tidireḍ fell-as, tettεeggiḍeḍ, tleḥḥuḍ, tcennuḍ γef tutlayt-ik kečč wisen ma yella tesneḍ ad tt-taruḍ. Tettnadiḍ γef tegmatt tγilleḍ d nettat i d ddwa n lhemm-ik, neγ d tifrat i d lhem-ik, mi itt-tufiḍ ak-tebḍu kteṛ n beṭṭu‑nni i k-yettbuddu weεdaw-ik. Tḥemmleḍ mi ara k-cuffen aqenduṛ, aqenduṛ-ik yezga yeddem-it waḍu, s ucuffu uqendduṛ i k-ttafen abrid, abrid-ik wissen ma yella yessufuγ?

Tessexdameḍ tutlayin‑nniḍen, tutlayt-ik tugiḍ-tt, teqqareḍ nnif d nek i d bab-is, tirrugza d nek i d imawlan-is, mmel-iyi-d anwa i la yettmeslayen tutlayt-ik nnig-k , akken tettmeslayeḍ tid‑nniḍen, mliyi-d ma tesneḍ ad tt-taruḍ neγ tebγiḍ-tt kan i lhem?

Ad temmteḍ isem ur t-kettbeḍ, tedreḍ d agujil, ad temteḍ d amengur ! Imseγret aγelnaw i tcennuḍ wissen ma yettmeslay fell-ak. Mi i d ak-d‑nnan isem-ik muqel di nnekwa ik-d-fkan ahat deg-s ad tafeḍ iman-ik ! Isem i d ak-fkan werǧin yeffiγ fell-ak, ma yella d win tebγiḍ wissen ma d-yilli yiwwas d ayla-k.

S wacu i tettzuxxuḍ ass-a, s cna d tmucuha ! Tutlayt-ik teǧǧiḍ-tt di timawit (deg imi) teqqareḍ tutlayt tebna γef wawal, awal mi d-yefeγ yeddem-it waḍu.

Ma yella tecfiḍ ay aqbayli γef win i k-yenna-n  » Win yebγan tamaziγt ad yissin tira-s « , kečč tesliḍ-as tenniḍ  » Nessen abrid nexḍa-yas « .

Anida-k ? Ma telliḍ s tidett ? Ayγeṛ ur telliḍ ara am kečč am medden ?