Sani nessaweḍ nekkni s Iqbayliyen?

2

Tilufa akk frant, neɣ ad frunt, anagar tin n n wegdud Aqbayli i la skerkiren akka dw aka s teɣzi n wussan d iseggasen. Maca tuttra yerzan taluft tameqrant ur d-ttadren medden d akken laṣel n tmurt akked wegdud Aqbayli d acu ara ten-d-isaḥen deg usqamu aɣerfan ara d-yennulfan aka d asawen.

I tikelt nniḍen, atan ad d-swejden tifranin, akken ad d-fernen imetlen i wulmen ara d-yerren i weɣref azal-is akken ad yidir di liser akked talwit.
Atan ihi, imetlen-nni yezrin d aqabel kan i iqublen tallit n tlufa d lemḥan i d-sersen rrehba d tugdi di tmurt n yeqbayliyen.

Tura, tadrimt tɛebba aqacuc, tamurt di lxir i tella, tbeddel teswiɛt si lferḥ ɣer lqerḥ, teffeɣ-d si ṭlam ɣer tafat. Imi tilufa kfant, idrimen llan, tamurt terra-d arraw-is s ddaw ubrid s abrid, yewweḍ-d lawan akken a neḍgger acṭaṭ aberkan i wakken ad d-iban umellal s lbaraka n wid ara d-ibedden ɣer tefranin i d-iteddun.
Imetlen n wegdud, d wid yettnadi amek ara d-rren azal i wegdud akken ad yesɛu ifadden d wakkud i wulmen akken ad issiweḍ ɣer yiswi-ines. Akken ad bnun tamurt?!

Seg wid yessaramen ugar i taɛrabt neɣ i tneslemt ɣer win yerran Taqbaylit d lɣerḍ ɣef ṭerḍiqen iɛebbaren.
I wegdud aqbayli deg wannec-a anwa ara yennaɣen fell-as? Anwa ara t-id-yadren? D ḥala-yagi, ur tsefraḥ ara. La ttḥerbiben merra ɣef ayen i ten-iceɣben, imi ẓran d ayen ara ẓẓun ass-a ara ɣelten azekka. Win i ɛetben ad iɣellt ma d Aqbayli ad yerǧu asirem. Wissen… ahat d awezɣi ad yaweḍ Weqbayli ɣer yeswi-ines.

Ahat tikkelt-a s tidet, ma teffeɣ-d teɣri ahat ad s-d-slen wat tinzar.
Ass-a llan wid i d-yegren tiɣri! LLan yergazen di tmurt n yeqbayliyen. Teffeɣ-d teɣri. Irgazen ggten ɣas yal yiwen amek yettsuɣu, maca iswi yiwen, ma d iberdan s tidet mgaraden.

Seg umennuɣ ɣer wayeḍ, seg suter ɣer wayeḍ. Ass-a Iqbayliyen uysen, imi asirem yeqqim d asirem, raǧǧu simmal yettaẓay, leɛtab yugi ad yeffeɣ ɣer tafat!
Tegra-d kan yiwet, ass-a Aqbayli yeẓra d acu i ixeddem udabu, iwala d acu i d imḍebren, yeẓra d acu imi zemren, ẓran daɣen ayen yelhan ur d-ittek deg-sen!
Ihi teggra-d kan yiwet; agdud ad yerr i teɣri, Aqbayli ad yuɣal ɣer laṣel-is, Taqbaylit ad tesɛu amkan-is.

Sɣur Crif Wanuɣi