Seg weɣmis Tamurt-info ar Radio-Tamurt – Azul ! Radio Tamurt, mazal lxir ar zdat

18

Ihi tarzeft–i s d tegla tefsut n useggas-a d Radio; Radio tamurt id isem-is imi nebɣa-tt ad aɣ tezdi akken ma nebɣu nili s leqbayel ar tmurt;
Maca iswi ameqṛan mačči kan d ulawen nneɣ ar ikkaten, yal m’ara nsel i kra n tezlitt neɣ mi nwal tugna n tmurt nneɣ.
Xas ulamma aya ilaq, maca iswi nneɣ akken a n-arez allaɣen n yeqbayliyen ar imal n tmurt nn-sen, akken ad ewten f izerfan-is u ad walin ayen iḍeṛṛun ilha neɣ dir-it.

Am weɣmis Tamurt, Radio Tamurt ad tili s teqbaylit imi tutlayt taqbaylit d nettat i d udem d tnekkit n iqbayliyen. Ass-a yewweḍ wakud ideg ara teṭṭef tutlayt nneɣ iman-is mačči kan deg ulawen n imawlan-is, ula deg ilsawen d iḍudan iseḥiliyen imru. Am akken gan -akk leǧnas i wayla nn-sen ula d nekkni yewweḍ-ed wass ideg ara nerr tutlayt nneɣ d tamenzut u d tunṣibt deg wayen neskar. Adabu n lzzayer, netta iεewwel ad tt yesengern nekkni neggul ar tt-nesider.

Radio agi tusa-d ad tefk awal i imdanen n tmurt akken ad ilin d inagan n wayen illan d wayen iḍran u ara iḍrun. Lbaṭel mazal izdi lqed, u ayen idṛan deg 2001 izmer ad iḍru ass-azekka. Ma yella medden d igduden zik ttḥraben f iqerray nn-sen s temkuḥlin, ass-a tewwi-d, allalen n isallen ideg ara nsell xersum i isuγan nneɣ ma yella wayen iɣ-iḍran.

Tulya tunsibt ad tili ass n 26 deg Meɣres agi ideg nella ger 19:00 d 22:00 (tamrilt n Fransa). Deg-es ad ilin wahilen i s-ara tebdu d inebgawen d yemsefliden ara d yinin acu bɣan d wacu ttraǧun deg Radio ad t-egg. Ur tettut ara asihar agi ula d kunwi, ilit-ed yidneɣ u ternum iman-nwen ɣer skype akken ad ttekim srid.

– Skype : Radio.Tamurt

– Email : radio@tamurt.info

– Asmel : http://radio.tamurt.info