Seld Paris, tettewt Bruxelles

0

Am tlafsa m 7 iqerray imγen irevraven γef Paris d uγref ines di nujember 2015. Zzeḍmen ar leqhawi am La Belle équipe n tezniqt Charonne, ḥewṣen wid ittnezzihen tazeγγa n yihanayen Bataclan. Resṭurat daγen ur qqiment ara am Le petit Cambodge. Annar n ddavex Stade de France, id-izgan deg icuḍaḍ n Paris di Saint-Denis, anda illa uselway n Fransa, François Hollande, ittnezzih timlilit n ddavex gar Fransa d Llalman, sterḍqen-t. Xarttum ewwten Paris di 7 imeḍqan, nγan azal n 132 d 350 imejraḥ. Ddurt izrin d tamaneγt n tmurt n Biljik d Turuf i umi fkan tiyita. Snat n lbumbat tterḍqent deg unafag tayeḍ deg umitro. Nγan 35 d amdan d qriv 200 imejraḥ.

Azekka nni kan inna-d François Hollande attan tevda lgirra gar Fransa d wisen anwa nniḍen. Ittu d akken irevraven iwwten Fransa d Iṛumyen am netta. Lulen-d di Fransa, kren-d di Fransa xas assa refden leslaḥ neγ imrigen mgal ines. Maca Iṛumyen agi γur sen iẓuran di tmura tinselmin imi d inselmen illan. γur sen ddin nsen, asγan nsen yugar tayri n tmurt, isvundel tayri n tlelli, isdarγel allen ittwalin tidett d uvrid n tatrart. Asγan nsen iskufer allax ittxemmimen, isseddawen amdan ar zdat. Wid iwwten Bruxelles assa kif kif nsen, yiwen nsen yerna atan ufan imsestanen assa d akken myussanen, dduklen akken yagi.

Ufan sin nni irewlen n tarvaât n Paris.  Ṭṭfen ten di Saint-Denis deg icuḍaḍ n Paris. Gar asen yiwet n tallest tesderḍeq iman is. γef akken sersen isem is deg iẓuran d tamaziγt. Tasfift telsa macci n leḥrir. Akka assa Fransa attan di tegnit tuaâjilin. Iγallen n laman d aberrez ittbarrizen γef ixxamen, γef imdanen ittwacuken neγ ittwasnen yagi γur sen. Maca xas tudart di laman d talwit d ayen nnumen medden di Turuft, zemren ad qazmen medden tidyanin agi n tekriḍt di lvaṭel s urezzen. Ur ilaq ara ad fken lwi i tlelli d izerfan nsen akken ad idiren di laman. Ma d irevraven xas akken d iγyal illan maca snen amek is teddun i tugdut xas γucen-tt.

Ur ikfi ara wawal γef temsalt izerfan n umdan d tlelli ines d wamek ara yilli umennuγ mgal irevraven di Fransa, atan issaweḍ-d uqriḥ nniḍen di Bruxelles xas akken Salah Abdeslam ṭṭfen-t d kra nniḍen. Maca yiwen deg irevraven i umi ssawalen vu tcacit mazal it di verra. Imsulta n Turuft ak ara ttnadin fell as. Akka i teḥsel Turuft gar tekriḍt d tlelli. Am usennan gar yicer d uksum. Amek ara teffeγ taluft ar tagara? Wi ẓran wi cqan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here