Suq Letnin : La trisiti, la tilifun, la idrimen di lbusṭat

0

Send-iḍelli, tegzem trisit, imezdaɣ n suq letnin nsan i ṭlam. Aṭas n medden
rujan di lbusṭat akken a d-jebden idrimen, maca uɣalen-d leǧyub-nnsen
d ilmawen.

Ula d tilifun yeggugem yugi a d-yessiwel. Ttawil yuɣal zzun d arelluc
ger ifasen n wegrud.  » D taɣalin n iseggasen-nni n ccer? » , i d-nnan kra n itrasen.

cw