tafaska tis‑snat n tqendurt taqbaylit deg Illulen Umalu – Awal sɣur Aselway n Unavad Aqvayli Uɛḍil i Taddart n Iḥemziyen

4

Azul fellawen akken ma tellam, d at wexxam neɣ d inevgawen.

Taddart Iḥemziyen, tettwassen si zik, deg Illulen U Malu, s tirruggza d
yiles aẓidan. Ttwaɛerḍeɣ‐d ɣur‑s i tikkelt taneggarut, uqvel ad d‑afeɣ
iman‐iw d imenfi sɣur adavu amesvaṭli, aseggwas n 2007.

Tamurt n Iqvayliyen d tin ara itteklen fell‑as d ttudrin am nettat.
Taqvaylit, skud tezdeɣ tudrin, ur tettettu ara laṣel is.
Tafaska i d‑svedden Iḥemziyen i tqendurt taqvaylit terna‐d iseɣ i
tarwa‐s, i Illulen, i weɣref aqvayli. Am Ǧuwa di Vgayet i tmedyazt, At
Hicem i uzeṭṭa, Lemsella i tvexsisin, d wacḥal n tudrin i yettnekkaren
ad ssidrent idles aqvayli, Iḥemziyen rnan‐d iseɣ i yiseɣ.

Tanemmirt i Iḥemziyen akken ma llan, tanemmirt i inevgawen‑nsen
isen‑id‑icebbḥen taggnitt.

Afud igerrzen

9 di ctenver 2011

Ferhat At Sâid, Aselway n Unavad Aqvayli