Tafrant

6

(Tamurt) – Tafrant qrib ad t-aweḍ, agad id ibedden ɣer tefrant  tt-heggin-d iman-nsen i wakken d sxedmen lɣaci, yal wa yekkat ad ten-id-yawi ɣer tama-s akken ad buṭin fell-as. Yal yiwen d acu n yinnaw id yewwi  ma d ahil ur yelli.

Mass Rabeḥ : Win yebɣan ad yerbeḥ, ad yebuṭi ɣef Rabeḥ.
Mass Bussaɛd : Win yebɣan ssaɛd, ad yebuṭi ɣef Bussaɛd.
Mass Ugur : Tafrant ad tefru timsal.
Mass Mḥend : Win yebuṭin fell-i, ad tt-kkfu lmeḥna fell-as, ad yidir am ugellid.
Mass Saqet : Win yebuṭin fell-i ad yidir di lǧennet. Uguren ad ten-sḍadeɣ deg yiḍ, deg wuzal. Ad tidirem di talwit akked d tlell-i am yifrax di teẓgi.
Massa Lfuha : Ma tbuṭi-m fell-i ad sizzedgeɣ tawenaḍt
Tamsiwt. Waḥida: Ma tbuṭi-m fell-i ay ilmeẓyen, ad wen zewǧǧeɣ akken ma tellam.
Yewweḍ-d wass-nni  n tefrant, imdanen ugin ad buṭin, ttsuɣun : Ulac lbuṭ!ulac ! Ulac lbuṭ! ulac !

Ixeddamen, di tazeɣwa n tefrant, ulac d acu ara xedmen. Ttnudumen, dɣa bdan tturaren gar-asen. Yal wa d acu i yetturar. Wa d lkarṭa, wa d dduminu, wa d takurt n uḍar…
Cwiṭ kan akka, walan yiwet n tmeṭṭut t-tteddu-d, nwan-as tebɣa ad tt-buṭi. uɣalen stazzla ɣer imeḍqan-nsen.
-Di laɛnaya-nwen, ffket-iyi tasenduqt-agi ad tt-xedmeɣ d taɣrast i tzizwa-w.
-Imi imdanen ugin ad buṭin, ad tt-nefk tsenduqt-agi,  ad tt-nfeɛ meqqar, u yerna ad nawi lbaraka. Ma tecfa i lxir, ahat aɣ-d-tawi cwiṭ n tamment.

Tewwi-tt tmeṭṭut-nni, teččur-itt d tizizwa. Azekka-nni tesefqed, tufa tizizwa-nni uɣalen-t d arẓaẓen. Tewhem, tḥar d acu ara texdem. Testeqsa imdanen wehmen ula d nutni. Nnan-as :
-Steqsi isertiyen, ala nutni  i izemren ad kem-id-ssfehmen.
Testeqsa-d At Buykuṭ, yenna-as : Di tmurt deg-i yettuɣal « ala » d « ih » mačči d awezɣi ma yella uɣalen-t tzizwa d arẓaẓen.

Sɣur Hemmar Bussaed