Tagnit i deg tettidir tmurt

14

Segmi i tebda tesgilt, tilifun ur yeḥbis ara. Ula tizlit n Zdek Mulud “Liḥala n Tmurt” ur s-id-iṣaḥ ad tεeddi almi dayen iruḥ yekfa wakud. 06 n yemdanen i d-yemmeslayen. Yal amsiwel d acu i d tidmi-s. Yal yiwne swansi d-yessawel.

Atan d acu i d-nnan:

{{Amezwaru}} (Tamurt):

Liḥala i tettidir akka Tmurt n Yeqbayliyen d awanek i s ulac. Adabu ass-a ur s-d-tecliε ara deg liḥala i yettidir Uqbayli. Yettu yakk yella. Yettmektay-it-id kan melmi i t-yeḥwaǧ. Yettmektay-aɣ-d mi d-teffɣen Yeqbayliyen ɣer iberdan, ferḥen s rrbeḥ n terbaεt tazzayrit n ddabex uḍar, ad ten-d-yesken deg tiliẓri i wakken ad d-yesbin belli Iqbayliyen ur msebran ara yid-s…

{{Wis-sin}} (Tamurt):

Cummaj i yellan deg tmurt sebba-s d tamusni ur ssinen ara medden ad xedmen, ulac “la qualification”. Γur-i yiwen umdakel yuɣ-d “le bull”, inuda win ara t-yesseddun, ur yufi ara. Imdanen ttɣanfin axeddim. Uɣalen d ifenyanen.

Ma d tikerḍa d tamsalt kan n ttrebga, mačči d tigellelt neɣ d cummaj. Aṭas n yemdanen i yellan d igellilen, maca werǧin gren afus-nsen ɣer wayen ur ttayalen. Nekk zemreɣ ad d-iniɣ (ahat) d wid yesεan i yettakren, am wid i ɣ-iḥekmen; sεan maca mazal ttakren.

{{Wis-kraḍ}} (??):

Tikerḍa sebba-s d nekkni imi nessuffeɣ iǧadarmiyen deg 2001. Ass-a ulac anwa ara d-yerren tiqqit.

(Yegzem-as awal Kamal, yenna-yas belli seg zik ulac iǧadarmiyen deg tudrin yerna ulac tikerḍa. Ahat tura at taddart ur sen-d-tecliε ara deg wayen iḍerrun deg taddart-nsen)

Mačči d tidet waya. Mačči aṭas-aya kan, deg yiwet n taddart, imawlan-is faqen s yiwen d netta i yukren yiwet n tkerrust akken. Nɣan-t, ǧǧan-t deg yettemḍeggar deg ubrid. Ula d imawlan-is ur d-usin ara ad t-id-jemεen.
Ma yella ɣef uxeddim d nekkni i d ifenyanen, ur nessin ara ad nexdem. Dɣa, ɣef iddra n waya i d-wwin icinwaten, anda i terriḍ d nutni. Sya ar kra kan akka n yiseggasen ad tuɣal Tmurt d Lacin.

{{Wis-kuẓ}} (Tamurt):

Liḥala-aya d sebba n ddula. Ddula tɣab, ulac-itt yakk. Asmi akken tella Fransa, tuddar n Leqbayel ttidirent s talwit, yal yiwen deg umkan-is, imi d nutni i yellan ḥekmen, Franṣa ur d-tekcim ara tudrin. Dacu kan, tura ur s-d-teqqim ara i tejmaεt-nni n zik. Ass-a yessefk ad dduklent tudrin neɣ tɣiwanin, i wakken ad gen-t yiwet n Tejmaεt tameqqrant, ara iferrun tilufa. Taddart iman-is ur d-txeddem kra, ur tettbeddil ula d acemma.

{{Wis-semmus}} (Ledzayer)

Winna akken i yennan d iǧadarmiyen i s ulac, ur d-yezgi ara. Iǧadarmiyen d ipulisen llan deg Tmurt. Ala nutni i yellan, teččur ddunit. Maca ur xeddmen ara axeddim-nsen. Ur t-xeddmen ara s wul-nsen..

Tudrin ur sen-d-isaḥ wacemma, adabu yeǧǧa-tt tḍaε. Ula d iminigen n zik d wid n tura mačči kifkif. Wid n zik zgan ttxemmimen ɣef tuddar-nsen, ttaznen-asen-d ayen d-jemεen d tadrimt. Wid n wass-a ulac….

{{Wis-sḍis}} (Fransa):

Ass-a ma timenɣiwt n yiman teṭṭuqet s waṭas deg Tmurt n Yeqbayliyen, aya yemmal-d aṭas n tɣawsiwin. Annect-a yessefham-aɣ-d daɣen belli tikerḍa, deg liḥala yecban ta, ur nezmir ara ad nerwel fell-as, ad d-tili ad d-tili.

Ma yella nebɣa liḥala ad tbeddel yessefk d nekkni ara yeḥkmen i wakken ad nseggem azekka-nneɣ. Ma yella mačči d Aqbayli i iḥekmen Tamurt n Yeqbayliyen, ur ḥsiɣ ad d-yas wayeḍ d aberrani ad tt-yexdem, ad s-d-yawi ayen yelhan.

Ma yella d tikerḍa, ad d-iniɣ d anulfu i d-tennulfa. Ur tt-nesεi ara deg wansayen-nneɣ. Aya d amaynut fell-aɣ.

Winna akken i d-yeqqaren Iqbayliyen ur ssinen ara ad xedmen, ur llin ara “qualifiés”, nekk ad d-iniɣ ur d-yezgi ara wawal-is. Ur nelli ara d ifenyanen akken i d-yenna. Acku Iqbayliyen deg tmura n berra ttwassnen s tussna-nsen i lxedma, ttwassnen d ixeddamen.

{
(Kamal yenna-yas belli winna yettmeslay-d ɣef Yiqbayliyen i yettidiren deg Tmurt)}

Ula d nekkni nusa-d si Tmurt. Mačči deg tussna i lxedma i deg nxuṣs. Nxuṣṣ deg usuddes n tlufa-nneɣ, ama deg tsertit, deg yidles neɣ deg tmetti… Ass-a adabu i ɣ-iḥekmen ur yettaǧǧa ara imεellmen ad ssxedmen tadrimt-nsen… ilaq d nekkni ara yeṭṭfen adabu-a i wakken at tadrimt-a ad afen ad xedmen…