Taklut – Kra n wawalen ɣef unaẓur Ǧilali Ccix

4

Adrar n tmeddurt ad iknu imi iǧǧa-d tarwa-s i s ifkan azal, wid dɣa is d-iskanen udem-ines n tidett.

Tarwa-k d awezɣi ad k nekkṛen, udem‑ik d win ttawin ger wallen‑nnsen anda vɣun ilin. Wid I wumi teččureḍ allen d widak ittaken idammen‑nnsen d tidiwin‑nnsen akken ad sswen azar n yedles‑inek ad yiddir ur yettɣar ara. Trika d ugerruj i d-teǧǧiḍ i tarwa‑k mačči d ayen yettfakan d idles ɣlayen, yal wa d acu n temda n tzuri i yekcem, imezwura ṛzan asalu, tasuta n wassa ttfen deg ijufaṛ‑nnsen; win isersen asafu a t ismendeg wayeḍ.

Tidett yemmut weqvayli ilul-d umaziɣ, ass‑a anazur tefren tzuri mačči d ayen ara idel wecḍaḍ ɣas akken zik taɣamsa ur tefki ara taggnitt i inazuren‑nneɣ, ass‑a yal wa yufrar s wayen i d-iǧǧa. D acu n waman ara d-aggmen, ara ssiwḍen i wakken ad ssirden nnekwa win d-iǧǧan iseɣ akken a t kksen seg umezruy. Yerna yenna uḥeddad n wawal « ɣas ilha yiwen ɣas yella win infan, ɣas illa win yenɣan, ad d-kkren wiyaḍ asen‑ddmen amkan, ɣur‑wet wi verrun I ṭṭvel deg waman ».

Akka i yella lawan, yemmut unazur, ilul‑d wayeḍ. D ilemzi iwumi ssawalen Ǧilali Ccix. Ilul di tewrirt n at gana deg ifnayen Vgayet .

Deg useggas 1980, azamul n Tefsut imaziɣen yella di tmurt Lalman. Anazur‑agi ɣas akken iseggasen 80 yura‑ten wallaɣ‑is imi yeǧǧa tamurt‑is, maca tamaziɣt iwwitt deg wul‑is imi ɣas akken yettidir d iminig, tiktiwin‑is d awezɣi a sent‑ivru deg idammen i s yettazzal wawal n tmaziɣt. Ǧillali Ccix d anazur amaynut di teklut maca ikcem s telqay deg wennar‑agi imi ula di nnqec ɣef usɣar yufrar‑d attas.

Ayen i d-isken ɣef telwiḥin yemhel d ayen d-iteffɣen seg wul am akken t-id yenna, imi ikellu udem umaziɣ ittwagezmen. Iskan-ed insayen n zik, wid mazal ddren, irennu‑yasen tazmert i tudert. Iskan-ed diɣen udem n Tmazɣa mellulen yuɣalen d azeggaɣ s yidim n tarwa-s iṛuḥen d iseflan. Ar taggnitt n wassa ɣur‑s izad 300 n telwiḥin, udem‑nsent ittmetil-ed udem n tidett n Tmazɣa si tallit n zik almi d tin n wassa.

Ǧilali issuli amhil is izwar ifettu-d ɣef izuran n yidles amaziɣ. Yal avrid ad yemhel asifeḍ mi d-yesken tilwiḥin‑is, aṭas i d‑ittasen i wakken ad walin tikliwin‑is. Yenna taklut tjebbed imdanen s yiniten‑is, wid yessnen walan d acu i d‑teqqar taklut s yiniten tekseḍ ttafen ula d taɣara n wemdan amek‑itt. Tazuri ass‑a tuɣal d amḍiq i deg tteffren imaziɣen. Yenna s tzuṛi‑inu ad sen‑d‑werriɣ I wiyaḍ d akken ar ass‑a idles‑inu ikṛeḍ.

Di taggara, Ǧilali Ccix yerra tajmilt tameqqrant i yimaziɣen yeɣlin ɣef tmurt n imawlan akken llan, d amyaru, d aneɣmas, d amussnaw, d acennay:
« Ayen iḍeṛṛun di tmurt‑iw d ayen iqerḥen aṭas.
Ssarameɣ talwit, tazmert d tilelli i widak i yettmehilen ɣef yedles Amaziɣ. »