Tamaziɣt di Tɣiwant n Frankfurt am Main

4
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mi ara yekcem yiwen ɣer « Service Aux Affaires Multiculturelle » n Tɣiwant n Frankfurt am Main di tmurt n Lalman ad yaf sdat-s yiwet n tugna n yimaziɣen
s usenǧaq amaziɣ.

Ad d-nesmekti belli taɣiwant n Frankfurt am Main seg useggas n 1992 ar ass-a
d nettat tettaru deg isalen-ines ama d tisɣunin ama d tibratin ama d ayen nniḍen
s tmaziɣt.

Ula d timsulta akked tɣiwant n Frankfurt am Main ssufɣen-d yakan aseggas n 1996 yiwen n usaru s tmaziɣt.

Acuɣer ulac annect-a di tɣiwanin n tmura n Tmazɣa?

A.A