Tamaziɣt Tazwawt di tɣiwant

44
tamazight ulac-it
tamazight ulac-it

Zik nenna: « Tamaziɣt di Lakul ». Dɣa annect-a nessaweḍ ɣur-s. Dacu kan ar ass-a, amḍiq i tesɛa Tmaziɣt Tazwawt deg iɣerbazen mačči d abrid yessufuɣen. Di tmurt-nneɣ nesɣaray tutlayt-nneɣ am akken d yiwet n tutlayt taberranit.
Asmi nettsuɣu: “Tamaziɣt di Lakul », nettu yiwet n taluft: Nettu ur nenni ara dacu ara ad xedmen yad (tid) i tt-yeɣran, mara a d-ffɣen seg iɣerbazen?
Ihi tura yessefk a d-nini: « Tamaziɣt Tazwawat deg yexxamen n tɣiwanin ».

Nekk ssneɣ tura ala yiwet n tɣiwant di ddunit, anida itella tira s Tmaziɣt. Taɣiwant-a isem-is Frankfurt am Main di Lalman. Dinna yella yiwen n Wezwaw yessaweḍ almi yettaru tibratin s Tmaziɣt Tazwawt s yisem n unabaḍ n yeɣrem n Frankfurt am Main. Taɣiwant-a tessufuɣ-d iḍrisen ula s Tmaziɣt Tarifit, acku di Frankfurt am Main llan kra n 7000 n Imerrukiyen. Kra n 95% deg-sen d Imaziɣen Irifiyen. Amedeya: Atan dacu i yuran ɣef yiwet n tkarṭiwt s Tmaziɣt Taririft: « Ijj n tesɣart i yewdan merra ». Azal-is s Tmaziɣt Tazwawt: « Yiwet n tesɣart (azref) i yal amdan ». Ɣas drus deg-sen i yettarun, i yeqqaren s Tmaziɣt Tarifit, dacu kan m’ara a sen d-iɣer yiwen kra s tutlayt-nsen tayemmat, ttnecraḥen wulawen-nsen aṭas.

Acuɣer di tmurt-nneɣ ar ass-a ulac Tamaziɣt Tazwawt deg yexxamen n tɣiwanin? Imerzwura-nneɣ nnan: « Kra yella, kra yerna ». Kra yella: Neẓra ur nesɛi ara anabaḍ ara ad yerren tutlayt-nneɣ d tutlayt tunṣibt, d tutlayt n umahil. Deg tama nniḍen, ula d nekni ar tura ur nettak ara i tutlayt-nneɣ azal i tuklal.

Aṭas deg-neɣ ur ẓrin ara, tutlayt-nneɣ tezmer akk i wayen izemrent tutlayin nniḍen. Ihi ma tkemmel akka tmara atan tutlayt-nneɣ ad tenger kra n wass.
Tarwa n wakud atrar n wass-a ur tzemmer ara ad tedder war timacinin. Aṭas n tmacinin zemmrent kan ad ddunt s tira. Ma yella tutlayt-nneɣ ur tuɣal ara d tutlayt n tmacinin, ihi ur tzemmer ara ad tedder gar tutlayin nniḍen. Ihi tarwa-nneɣ ad terwel ɣer tutlayin nniḍen.

Tutlayt-nneɣ yessefk ad tili d tutlayt n umahil deg kra yellan n weḥric n tmeddurt.

I wakken tutlayt-nneɣ ur tnegger ara, yessefk:
– a nesɛu anbaḍ ara ad yeddun (akken yessefk) ɣef taluft-a n tira s tutlayt-nneɣ deg kra yellan n weḥric n tmeddurt.
– Yessefk a d-yaweḍ wass, anida di tmurt-nneɣ Tamaziɣt Tazwawt, yiwen ur izemmer ad yesɛu amahil deg tedbelt n tmurt-nneɣ, ma yella ur yessin ara ad yaru s Tmaziɣt Tazwawt.
– Yessefk a ncemmer iɣallen-nneɣ tura yakan s wawal akkd tira (war imenɣi s udebbuz), i wakken a nessiweḍ ɣer yiswi-nneɣ.

Dacu kan alma d ass-nni ur yessefk ara a neqqim nrebbex iɣallen-nneɣ. Ihi ɣiwel a tarwa n tmurt-nneɣ!!

Tira s tutlayt tayemmat d azref n wemdan. Tira s tutlayt tayemmat d tafat i yesserwalen tallast!!