Tawaɣit n webrid n ukerrus

0

Teḍra-d iḍelli tameddit yiwet n twaɣit n webrid ukerrus, mbaɛd timlilit i d-ijemɛen ger MOB-CSC, deg taddart Iɣil Wis taɣiwant n Tizi n Berber di twilayt n Bgayet.
Tawaɣit-agi tegla-d s lmut n ilemzi Ferruǧ Akli, yesɛan di tudert-is 20 n iseggasen. Ḍaḥya nniḍen d Rabḥi Sofyan, atan di sbiṭar n Bgayet.