Tawacult n Σli Tunsi: timenɣiwt-is tettwaheyya-d si tazwara

4

Seldazukkuyen n tmenɣiwt n Σli Tunsi, anemhal amatu n teɣmist n tmurt n Ledzayer, yenna-d Yazid Zerhuni, aneɣlaf n daxel, ass n umḥad yezrin, d akken d ttuḥsift kan i yellan ger win yetwanɣan d win yenɣan (kulunel Ultac).

Maca tawacult n Σli Tunsi tessufeɣ-d yiwen n ulɣu i tɣamsa i deg teskaddeb isalli-a unsib, u tenna-d ur yesεa-ani tuḥsift d win i-t-yenɣan neɣ d wiyaḍ yerna llan inagan i iḥedren deg tmenɣiwt-is.

Tameṭṭut-is d twacult-is bɣan a d-sseknen tidet ɣef tmenɣiwt-a i yeḍran s usihel d leεmada daxel n ubiru-s anda yella yettraju ad yemlil d inemhalen-is igejdanen.

Imanayen n tsertit dduklen merra i wakken a d-inin traḍ-a yellan ger terbaεt n uselway Butfliqa mgal taɣmist taserdasit n Tufiq Medyen ad yeglu s ddeqs n imḍebren u Σli Tunsi d-amezwaru-nsen.

Iwwid a d-nesmekti, Zerhuni idda d terbaεt n Butefliqa ma d Tunsi iqeddec i tin n Ttufiq.

Kader Daḥdaḥ