Tewweḍ tfidi s iɣes ma d nukni mazal-aɣ neṭṭes

15

D acu nenwa ad d-nemger deg iger warǧin nefris ? D acu nɣil ad d-yefk waḥriq deg warǧin teṛkeḍ tyuga? D acu neḍmeɛ deg win akken yeṭfen selfa netta warǧin id-iḥella duru?

Am akken yeḥṣel wexlul di lɣiḍa i teḥṣel Lezzayer deg učamar n iselselmen. Yeḥṣel laṣel, yewḥel yegguma ad as-yefsi ckel. Yedderɣel win akken nenwa yettwali, iɛuẓeg winna akken nenwa issel! Seččen-aɣ ddel bessif, qeḍran yeffeɣ-d seg imẓuɣen-nneɣ nekni mazal neqqar : Maɛlic, Inca’Ellah, Salem Ɛalikum, Saḥa ɛidkum, Saḥa fturkum, bṣeḥtek, rtg…

Laṣel ass-mi id-yesteqsa, azzayri yeḍḥa-d yefcel, allaɣ-is yebezwez si tadezt n ddin, yuɣal-as weɛjar yerna yettzuxu yes-s. Tamusni ass-mi akken id-nuda fell-as tufa-t-id yezder di targit n ddin, yeṭṭef-it bubarak seg učamar-is yegguma ad as-yebru. Ar melmi ad d-yendekwi? Ar melmi tafat?

Ass-agi ma nger tamawt di tmetti, ad d-naf belli ilmeẓyen-nneɣ lsan mliḥ: abalṭu n weglim, jal ( gel ) ɣef ucebbub, asexleḍ deg tutlayin, ameslay s tfenṭazit…lḥaṣun amzun akken di lurrupa iten-yuɣ lḥal, maɛna d acu kan ur ẓrin ara, belli iṛumyen uqbel ad awḍen ɣer lačiči-agi, ɛeddan-d si tegrawla n tmusni, snulfan-d, uran, ɣran, nudan ad snefsusin leqyud yurzen timetti-nsen… ma d nukni nezwar-as i lebni si sqef, nebda qbel di tmusni n lqqec, ma d allaɣ tezdeɣ-it tassemt, ulac tikta, ulac asnulfu, ulac axemmem…Allaɣ yettwarez, yebezwez, i wakken ad ixemmem yeɛdez.

Ma nezzi tamuɣli-nneɣ ɣer yilmeẓyen n Tmurt n Yiqbayliyen, ad d-naf belli kifkif, ass-agi ttun amennuɣ-nni, ttun wid-nni yeɣlin di 2001, ttun Maɛtub, ttun M.Mɛemmeri, ttun belli d nutni ɣur id d-tegwra tsarutt. Ass-agi lhan-d deg wayen ur nesɛi lmaɛna, lhan-d akwed cna n Rai, ttun iseɣ, ttun tugdut, ttun taqbaylit (yemmat-sen). Yewwet-d waḍu n tatut, yewwi yid-s irden yeǧǧa-yaɣ-d ɣer deffir alim…

Ad as-temmeslayeḍ i walbaɛḍ ɣef tjaddit ad ak-yini : “Aha ǧaɣ a xxu!”, “ D acu-tt tmaziɣt-agi!”, “ taqbaylit ur tesseččay ara aɣrum !”, gren iqaray-nsen deg uzuzen n tirga. Maca mi d-yewweḍ 25 yunyu ad ruḥen zaɛma ad d-zuṛen aẓekka n Maṭub Lwennas, mi d-yewweḍ 20 Yebrir ad d-subben merra s iberdan ad ttɛeggiḍen “Anwa wigi d imaziɣen” ur nelli ara d iɛraben uh..uh..uh! “Tamaziɣt di lakul uh..uh..uh!”. Tewweḍ tfidi s iɣes ma d nukni mazal-aɣ neṭṭes.

Anwi i d sebba di twaɣit-agi, anwa i yebɣan ay-a? D imawlan? D aɣerbaz? D ikubar n tsartit? Neɣ d adabu? Semsed allaɣ-ik, aff-d tiririt uqbel ad k-yawi wasif d aswen.

Uccen