Tilleli i Tmurt-iw

2
Tilleli
Tilleli

TILELLI TMURT-IW

– Tamurt-iw tecbeḥ s idurar-is.
– Tamurt-iw tecbeḥ s tɣaltin-is.
– Tamurt-iw tecbeḥ s ideflawen-is
– Tamurt-iw tecbeḥ s ijeǧǧigen-is.

– Tamurt-iw tecbeḥ s isafen-is.
– Tamurt-iw tecbeḥ s yiṭij-is.
– Tamurt-iw tecbeḥ s tafat-is.
– Tamurt-iw tecbeḥ s illel-is
– Tamurt-iw tecbeḥ s tutlayt-is.

– Dacu kan dacu i d azal n ccbaḥa n tmurt,
– anida ur telli tlelli?
– Dacu i d azal n ccbaḥa n tmurt,
– anida imezdaɣ-is ddren s tugda?
– Dacu i d azal n ccbaḥa n tmurt,
– anda imezdaɣ-is ur debbiren deg-s?

– Ccbaḥa n tmurt-iw tuɣal-iyi d ilili,
– acku ur telli deg-s tlelli.

– Dacu ara ad yawin tilelli i tmurt-iw:
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči kan d asali n ssrayat.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d zzux s ṭumubilat timeqqranin.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw
– mačči kan d aferten s cci.

– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d tismin ur nelhi.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d nnif n twaɣit.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d imaziɣen uqemmuc.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d rregmat kan deg udabu
– yesruɣan idles-nneɣ.

– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d araju alma neddukel deg kra yellan
– taluft n tmeddurt.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– mačči d imenɣi fell-as s tiɣendeft.

– Dacu ara ad yawin tilelli i tmurt-iw:
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw:
– D nnif yessefken ad yili.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d acraw n tidi fell-as s wul d wallaɣ.
– Ayen ara ad yawi tilelli i tmurt-iw,
– d aqaḍer n izerfan n wemdan.

– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d aqaḍer n tlawin d warrac.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d tukksa n udebbuz di tmeddurt
– gar n tarwa n tmurt.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d tawuri afus deg ufus
– iwakken a nessali tamurt.

– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d aqaḍer n tejmaɛt n yal taddart.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d aqaḍer n rray n wayeḍ neɣ n tayeḍ.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d tuddsa-s s tmusni akkd tiddukli.
– Ayen ara ad yawin tilelli i tmurt-iw,
– d tawuri s tutlayt tayemmat deg
– yal aḥric n tmeddurt.

– I wakken a nessiweḍ kra n wass ɣer tlelli,
– yessefk a necrew tidi fell-as iḍ d wass.
– Ma nessaweḍ kra n wass ɣer tlelli,
– ass-nni a nẓer m’anezmer a nissin tilisa-s.
– Ma nessaweḍ kra n wass ɣer tlelli,
– ass-nni a nẓer ma yella nuklal-itt ula d nekkni.

Akli Azwaw, 09.03.2012