Tilelli i tmurt-nneɣ

4

Afus deg ufus
a nessali tamurt.

A nedder di tlelli
yernu ad tili tayri.

Ayen i-ɣ-icekklen tikli
a t-nekkes war ma neɣli!