Tluleḍ-d ass n 4 di meɣres 1913. Temmuteḍ di Paris ass 2 di yibrir 1976. – Tajmilt i Ṭawes Σemruc

12

Mi yesliɣ s yisem-im itwabder-d ad d-mektiɣ Taqbaylit. Tamețțut tamezwarut yuran ungalen s trumit. Isem-im ismektayi-d tamețțut n ccna, icewwiqen, d yizlan n tmurt n Yiqbayliyen.

Tebdiḍ tira deg useggas n 1935. Turiḍ ayen tedreḍ seg asmi I telliḍ d tamezyant. Ayen akk turiḍ d tesleṭ ɣef lɣerba teddreḍ . Ugar n waya tecniḍ ațas n yizlan I d-teṭṭeṭḍ deg izir n yemma-m Fadma At Mensur. Segmi mezziyeḍ kem tefkiḍ dudert-im akken ad d-gemreḍ, ad d-sidreḍ izlan ad ten d-sukkesseḍ seg imi n tatut, atent terred ttwasnen di ddunit merra, acku d wayi i d agerruj n talsa. Izlan–im tewwiṭen-d ɣef tudert n wemdan si dduḥ alarmi d aẓekka.

Tluleḍ-d ass n 4 di meɣres 1913. Temmuteḍ di Paris ass 2 di yibrir1976.

A Tawes, ɣas teddreḍ d taɣribt, teckunṭeḍ di teqbaylit-im.
D yemma-m i yellan deffir wayen telmeḍ-d d inzan, izlan, timucuha, ccna akked wayen turiḍ deg wadlis aεeqqa yessawalen. Tessekcem-am Taqbaylit ɣer wul-im. Temla-yam azal-is.

A Tawes terẓiḍ asalu i tlawin, tuɣed abrid imezwura imi ayefki teṭṭeḍ d win n tsedda. Aẓar-im tectelṭ-id seg Yugurten. Tessufγeḍ idles-nneɣ ɣer berra asmi akken yiwen ur yezmir ad yenteq.

Ass-a a Tawes isem-im bɣan ad teɣbun, ur tnufi la di tsekla, wala di ccna. Di taddart-im ulac aẓekka-m, ungalen-im bɣan a ten-sneggren di tmurt-a. Yak ugin-am ad tecnuḍ di tfaska n Tferka di 1969 i d-yellan di Lezzayer acku llan wid imyessawalen : Marie-Louise.

A Ṭawes yak tekkiḍ di terbaεt i d-yeslulen “agraw Imaziγen”di Fransa, timlilit tamenzut tella-d deg wexxam-im. Ulac tamurt i teğğiḍ a Tawes akken ad tsisenḍ idles-nneɣ. Terriḍ-d awal i weɣref Aqbayli. Tudert-im tesεeddaḍ d taberkant, tezgiḍ ger sin iberdan: lɣerba, idles itwarkḍen. Γas akken tennuγed ɣef ultma-m Taqbaylit akken ad t-id suksed ger tuɣmas d wacaren iwaγezniwen.

Ass-a a m-nerr tajmilt a m-nini: nefreḥ, nefreḥ imi d Taqbaylit, d tin yennuγen ɣef tnaslit-is. D tidett truḥeḍ ur d-tuγaleḍ, maca mazal-ikem teddreḍ deg ulawen, acku ayen turiḍ d wayen tecniḍ yekcem ulawen, idda di tmetti, ur yezmir yiwen atyesfed. Tluleḍ di tunes tekkerḍ-d d tilemẓit tennuɣeḍ mgal wid iḥeqren idles-nneɣ. Akka id tameddurt-im tečča lγerba. Yečča-kem lḥif, maca tesεeddaḍ s nnif.

Teddreḍ tudert n Teqbaylit, yal win i m-yessawlen ɣef tidett ur tettugiḍ ara. Zeddig wul-im, ur tesεid aεdaw ala wid yerran tablaḍṭ ɣef yidles Aqbayli (Amaziɣ), ala wid yerran takmamt I tmeṭṭut.

A Ṭawes, γas medlen-kem di tudret-im, tabratt-im ass-a neγratt, γas temmuteḍ, deg ulawen teddreḍ, γas teğğid-aɣ teğğiḍ-d! Reffu-inem γef tmurt-a d lmeḥna-nneɣ, imețțawen-im ur tɣaran deg allen-nneɣ, targit-im d asirem-nneɣ, ccna-m “icewwiqen-im” d Taqbaylit-nneγ! D awezγi, a kem-nettu, a kem-neɣɣar di lakul, tuddar, timdinin.

{{Crif wanuγi}}