Tuɛeṛ tufɣa ɣer beṛṛa

8

Tugi ad tfak yir targit-nni ɣef Uqbayli. Yal ass, ṭṭafaren-tt wuguren, ittnaɣ d tudert. Tafat tuɣal-as d ṭlam. Tuɛer-as tufɣa ɣer beṛṛa ula deg uzal qayli. Iwumi? Tasertit n At Ufella i as-ineqqen asirem, i as-isaɛaren tikli, i as-isderɣilen tamuɣli.

Tuɛer tufɣa ɣer beṛṛa! Win temmugreḍ ad ttwaliḍ ɣef udem-is reffu.Tabburt i ɣer iṣṭebṭeb ad tt-yaf tendel. Tafukt tameggazt tuɣal ẓẓayet ɣef yimi n yimdanen. Acmumeḥ yuɣal d aqabeḥ.

Tuɛer tufɣa ɣer beṛṛa! I tiẓgi-nni anda akken cennun yigṭaṭ tuɣal tessewḥac ɛemren-tt igerfiwen rrẓan tameddurt, serẓgen asirem, nɣan tamusni. I wedrar-nni ɣlayen I as-d-irennun di lhiba, neɣ tuddar-nni i t-id-yessekren I as-islemden nnif akked trugza, amek I ad asen-tedra?
Tuɛer tufɣa ɣer beṛṛa! Uggin ad as-fken tisura i Weqbayli. Yak ur yelli deg-sen ur llin deg-s akken ad tḥekmen akken bɣan.

Ar melmi tamuḥqranit-agi? Ɛezlen tamurt n Yiqbayliyen. D acu ara yerǧu Uqbayli seg wid ur ten-ḥemmel ara. Tuɛer tufɣa ɣer beṛṛa! Ulac ayen ur nezgil Aqbayli ama d aḥwaṣ, d tamḥuqranit, leḥbus, uzzlen ula d idammen-is.

D acu yessefk ad tyexdem Uqbayli akken ad yidir di talwit mebla ma maren idammen-is neɣ yegra-d di lḥebs? Anwa i d abrid i ilaqen ad t-yeḍfer akken ad yaweḍ d aɣerman ad irfed aqerruy-is ad yidir di lɛez d lḥerma? Tuɛer tufɣa ɣer beṛṛa! Ass s wass, aggur yettakit i wayeḍ, aseggas yezrin ad d-ilal wayeḍ, Aqbayli yettnaḍaḥ, ittennaɣ, yettsuɣu ur yegzim asirem imi d amennuɣ-is d uɣdim.

Teẓram ihi tasertit n At Ufella. Kkaten kan amek ara ad rrẓen Aqbayli. ma ur tenɣin ad tesnejlin. kra n lɛib i d-yemɣin deg-sen ad as-teḍlun i Weqbayli.akken ad as-rren srima, Weyyi, iswi-nnsen d lqeyyada.

Wissen Aqbayli ma yes a ddnub ad irfed ifassen-is er Rebbi ad yedɛu. Ad d-iṣuḍ waḍu ad idem At Ufella ad ten-yessenger deg wakal-is. Assen Aqbayli ad as-yiẓiḍ webrid I tmuɣli. Ad as tifsus tufɣa fer bɛrṛa.