Tuddsa Tamaḍlant n Tezmert: Ass amaḍlan n tezmert i lmend n usentel : temɣer akked tezmert; s uzamul «tazmert igerrzen i temɣer igerrzen».

4

Yettili usfuggel n wass amaḍlan n tezmert yal aseggas di 7 Yibrir, deg umulli n usnulfu n Tuddsa Tamaḍlant n Tezmert ( OMS ) di 1948.Deg tegnit-agi, tuddsa tettarra di tiṭ kra n wugur amaḍlan n tezmert.

Ass-agi, i d-yettawin ɣef yisteqsiyen imaynuten neɣ wid d-ittlalen, d tagnit i beddu n yibeddi d agraw akken ad tettwiḥrez tezmertn yimdanen akk n ddunit.

Di 2012, ass amaḍlan n tezmert yewwi-d asentel n temɣer akked tezmert ladɣa i uzamul «tazmert igerrzen i temɣer igerrzen».

Aya, i wakken ad d-yettusbeyyen amek s tezmert igerrzen, imdanen imeqranen zemren ad nernin, ad snernin ladɣa ad sεunamkan urmid deg twaculin akked tmettiyin-nsen.

Ihi temɣer d taluft-nneɣ yak anda nebɣu nezdeɣ, argaz tameṭṭut, meẓẓi-meqqer, amerkanti igellil.