Tudert i nek, tamettant i kečč..

6

Ad ak-d-snulfuɣ lqanun yefɣen fell-i, win ara k-yarẓen, awal ma yuli-k-id ad ak-d-sbeddeɣ wid ara k-t-isbelɛen, di lḥebs i la d tettrus ndama, ndama n tlalit-ik! Ɣas am kečč wiyaḍ ad ilin, di lḥebs ara d-grin, win i d-yekkan nnig tmara d tamettant ara as-igren irebbi, ɣef wakken i tezriḍ tewɛer tyita n lbaṭel, ɣas lǧǧerḥ ad yeḥlu, ccama ad k-id-smektay. Yal ass. Tiyita n lbaṭel i teɣder ala win tḥuza!

Tudert n wemdan ur ɣezifet ara, akka ay tebnna ddunit, am nek am kečč, ur nettidir nnig n lqern. Ayen id aɣ-yesemgarden d tiẓeṭ n wussan akked d terẓeg-nsen; nek fell-i ad iẓiden, acku nnig-k i d-kkiɣ, fell-i ad cebḥen acku d Ṛebbi i yi-fernen, fell-i ad ffuktin imi d nek i iḥekmen, ussan-ik ger ifassen-iw i yellan, tizeḍt neɣ terẓeg d nek ara k-tt-ifernen.

Arraw-iw ad ten-fkeɣ ad ɣren di tmura n leɛlam, tid-nni yettaken azal i tmusni; tamusni-nni ara k-kseɣ i kečč d warraw-ik, arraw-iw ad ten-fkeɣ s anga ara sen-d-ldint wallen, allen-nni ara k-sderɣeleɣ s wulac, acku Ayen i bɣiɣ ad yilli, ma yella d ayen tebɣiḍ ger ifassen-iw ara yilli.

Ad nesɛeddi tudert akken, kečč ad ak-qqaren agdud nek adabu, Ma yella tettamneḍ s Ṛebbi, ḥṣu belli netta deg igenni nek di lqaɛa! Aɣrum ad teččeḍ seg ufus-inu, akken i la tceččayeḍ tiɣeṭṭen.

Tturareɣ s tefranin, bedleɣ leqwanen, sḥedreɣ imdanen, yerna awal ur k-id-yuli. Ferneɣ rennuɣ deg yimdanen, ferneɣ ger-asen amzun ulac izerfan i ten-yezdin. Tutlayt i bɣiɣ ad tilli ɣas di tillawt ur telli, tin ur bɣiɣ ad tt-kseɣ ɣas kečč yes-s i tettmeslayeḍ, xas deg iles-inek ad tt-ṣefḍeɣ. Wali ayen akk i ak-xedmeɣ, iwḍeɣ almi i sreẓgeɣ tutlayt-ik ula i warraw-ik, ur sinen ad tarun, wala ad tt-mmeslayen, ur bɣin ad tt-ɣren, wali amek i rekḍeɣ izerfan-ik, wali amek i cergeɣ targit-ik, neṭleɣ asirem-inek; ad temteḍ deg lḥif, ad temteḍ ur tettisineḍ lbenna n tlelli, ma yella d nek la ǧǧuǧǧugen wussan-iw, tnernin ifadden-iw yal mi ara rẓen ifadden-ik.

Ayen akk i iwaɛren, ayen id iyi-sferḥen d ayen i k-isḥeznen, usiɣ-d si tmurt n At ileɣman, akken ad ḍebreɣ fell-ak deg wakal-inek, deg wexxam-inek, di yal taddart-inek ẓẓiɣ leǧǧameɛ, yal ass ad k-id-smektay ɣef tlilit-iw, ɣef lbaṭel iɛeddan fell-ak acḥal d lqern. Yal tikkelt i deg ara truḥeḍ ad tettuḍ tella nnekwa i d ak-fkiɣ, llan yismawen n warraw-inek ad k-id-smektin belli ur tettiliḍ, d awezɣi, d keččini, d ayen iɛreq-ak yiman-ik , dayen tuɣaleḍ d wayeḍ….

Irnaten Murad.