Yebɣa Ṛebbi tebɣa ddula !

8

Am di yal tikelt tamurt n iqbayliyen tettwaɛzel, i teɣri-s ulac win id d-yerran, di lhem-is ulac i win iwumi id d-ḥṣel. Ur srin deg-neɣ ma nella, ma ulac-aɣ, ma nedder neɣ nenger, akka seg wasmi i yefra tṛad nni amcum.

Ɣas akken akal n Lzzayer yelaɛlaɛ seg idamen-nneɣ, yal talit nesway-it s idamen-nneɣ i wakken kan ad d-imɣi deg-s ahat cwiṭ n tlelli. Lxir iɣ-yuɣalen, neɣ ayen id aɣ-d-iṣaḥen ad tafem ɣer win akkenni i teksen iselfan i weydi.

Di tegnitt n wass-a, adfel yerna-d tigad-is ɣer tid id d-ǧǧa Ddula, adfel yusa-d akken kan ad ɣ-d-ismekti belli tamurt-nneɣ d tiḥizit, adfel s usemiḍ-is d wegris-is ismektay-aɣ-d s yimal iɣ-d-igran, id ɣ-yettraǧun di tmurt n Lzzayer ma yella n kemmel deg-s, ismektay-aɣ-d ammer ad nettu ayen iɛeddan fell-aɣ.

Tudrin d temdinin iɛezelitent wedfel, yaɛratent usemmiḍ, sɛedayent yir uḍan bla trisiti, bla lḥamu d tgella… ula d ibardan reglen, ur d tegeri teɣri ara d ifɣen s yenna. Ur yelli d adfel ara neseḍlem, ur yelli d tagrest iɣ-ikarhen.

D tidett mačči d ddula id d-iɣeḍlen adfel agi, maca d netta-t ara t-iksen, ur yelli d Ddula igreglen ibardan, maca d nettat ara ten-iserḥen, ur yelli d Ddula i isṛuḥen trisiti, maca d nettat ara tt-id-yerren, ur yelli d Ddula i iḍelmen mi ara ɣ-teskiddib d nekni iten-ittamnen, ur yelli d Ddula i iḍelmen mi ur texedim ara ayen ilaq ad texdem, d nekni i iḍelmen imi narǧa ad texdem ayen ilaqen.

Agdud yettmettat seg usemmiḍ, Aselway n Tgelda yessawal-d ɣer tefranin, akken agdud ad yefren win ara t-yeččen, win ara t-yeǧǧen ilaẓ d usemmiḍ…

Ay aqbayli! Ma yella yeǧǧa-ak-d usemmiḍ cwiṭ n nnif, cemmeṛ i yiɣallen-ik am di yal tikelt, lhi-d d yiman-ik, imal-ik atan di timanit d timunent. Nger atan akkin i wemnaṛ, ma yella d tidett la d-yettak laẓ aɣrum, tilli aql-ak tarwiḍ-t di Lzzayer. win i teddun d buylefḍan d ammus ara t-id-iṣaḥen ma d “ win yeṭsen ger yiḍan ad d-yekker s iselfan ”.

Sɣur Murad Irnaten