Yugi wul-iw ad yamen belli tekfam…

30

Snat tuttriwin-ayi tlaq-asent tririt. Taqbaylit-nni tugad ad tt-yenteḍ ubeḥri n tattut, ɣur-s ayagi d ajeǧǧiḍ i izemren ad tt-yessenger.

Taqbaylit-nni tḥulfa i wass-is yewweḍ-d, ɣef ayagi i d-tger tiɣri. Adabu, yuɣ-d talwit s wedrim. Yessaweḍ ad-yaɣ ula d tasusmi n Uqbayli-nni. Adabu azzayri, yerẓa agdud, yessekref-as ifadden. Zun akken aqbayli teffeɣ-it teqbaylit-is, tekfa deg-s tmusni, aqbayli-nni ixeddem ala ayen is-yemmal udabu? D acu i d tifrat-is ihi? Tifrat-is attan ɣer wid nni i wumi nessawal iqemqumen , d nutni ɣef ilaq ad zwiren ad-gren tiɣri. Maca ayen nettwali ass-ayi d ayen nniḍen.

Imeɣnasen-nneɣ wwten nneḥ. Wwten nneḥ ula ɣef ayen iḍerrun di tmurt n iqbayliyen wama tutlayt-nni tura, ur tt-id-yewwi ara umeddaḥ di teqṣit! Imusnawen-nni nneɣ ɣer tagara-agi iwwet iɣisi di tmusni-nnsen?! Ur neẓri d ɛeyyu i ɛyan neɣ d timesliwt ur slin ara ! Wamma ikubar n tsertit ur d-yegri wawal fell-asen, tasusmi-nnsen tugar tasusmi-nni n wedfel. Di tmura nniḍen fkan azal i tnaslit, ma d nukni s iqbayliyen nerra-tt i ucummu n tafukt.

Anda tella-m ay imusnawen, d kunwi i nettraǧu aɣ-d-seknem abrid, ad aɣ-temlem amek ilaq ad neddu! Ur d-igri uraǧu deg wid yessuguten awal, agdud yuḥwaǧ tafat-nwen, agdud yeffud tafat-nwen! Ma yella kunwi tewtem nneḥ, d acu ara d-yini wegdud ? Ma kunwi tessusmem, amek tenwam ad ftin wallaɣen, amek tenwam ad gmunt tiktiwin?Tasusmi-nwen tuɣal d leslaḥ ger ifassen n imesḥaf-nni, d aɛekkaz i wid yebɣan ad ṣefḍen isem n uqbayli, i wid yebɣan ad snegren taqbaylit.

Ma tessusmem kunwi, melt-aɣ anwa ara yemmeslayen? Melt-aɣ anwi ara-y-gen tillas i at ufella? Taqbaylit tegr-d tiɣri, ma ur as-terrim ara, cfu-ken-id amezruy aken-izzem. Laṣel yessawel-d, tiɣri-nwen akked tira-nwen neḥwaǧ-itent ass-agi, ugar n uzekka. Nettraǧu-ken, nettraǧu tafat-nwen, s yis i nezmer ad ner tillas i yiɛdawen n teqbaylit. Anida-ken, s anida truḥem a wid ur nqebbel ddel? Yugi wul-iw ad yamen belli tekfam?

{{Crif Wanuɣi}}