Daily Archives: Fur 24, 2011

Telha tiyita uzedduz deg iqerra n widen yugin annuz !

Yugget wawal di tegnit anda i tlaq tsusmi, am wakken i tzad tsusmi di lawan deg i ilaq lmenṭaq. Tagnit ttidirent "tmura n waɛraben" di tagara-agi terra akessar d asawen, asawen d akessar. Kulci yennugdem armi ayen yellan zik yecba awezɣi yuɣal d lmeɛqul. Maca di tegnatin am tigi tikwal lwehmat ttekkent-d nnig teɣzint armi ula d tuttriwin i d-yettasen ɣer lbal d tid yeskeɛriren ɣef ṣṣwab akked temzela.
- Advertisment -

Most Read