Awal-iw i tarwa taqvaylit

1
3074
Awal-iw i tarwa taqvaylit
Awal-iw i tarwa taqvaylit

Tamurt – Ay Aqvayli aru s tutlayt-ik meqvel ad taruḍ s tin n medden, abaɛda tutlayt n taɛravt akked d weltma-s tadderǧit. Ihi ay atmaten a ken-mmleɣ amek ara tqavlem lhemm agi n taɛravt i yessengaren taqvaylit d tmaziɣt anida tella.

1) Mar k-id-iseqsi waɛrav neɣ taɛravt ɣef kra, keččini err-as s teqvaylit. Ḥader ad as-terreḍ s taɛravt-is tadderǧit, akken is-qqaren.
2) Ma di diwana, meslay asen s kra n wawalen n taɛravt, acku ma tzemreḍ sxell-asen kra n wawalen s teqvaylit aɛmada (expret).
3) Ma ḥebsen-k deg ubaraj, teḥsiḍ ad ak-id sutrenḍ lekwaɣeḍ. Kečč fka-as lkaɣeḍ : a) amenzu d lkarṭa n ṭumubil -carte grise).
b) tesriḥ n tenhet (permis de conduire. c) lkuntra n lasurans (assurance)
d) akuntrul n tkerrust-ik (controle dechnique).
4) Ma ihder ak-id s tinna nsen, kečč dima err-as s teqvaylit, werǧin ad txelḍeḍ akken ad as-mmeslayeḍ s dderǧit nsen.

Ma temmeslayeḍ as s tagi nsen cfu-k tekniḍ-as i buɛrben nni d aǧadarmi neɣ d abulis.
Ihi, qimet d irgazen zzat n tamharsa n lzayer. Llan kra n iqvaylyen ttarran-asen s tefransist, maca tafransist, xilla degsen ur tt-ssinen ara. Ma di tmurt i telliḍ, yifit kan ad temmeslayḍ s teqvaylit zzat n yal aɛrab azayri, d aǧadarmi neɣ d acaɛbiw. Ma terriḍ-as s taɛravt,
ivan u netta ad ifhem terriḍ iman-ik « ddawa n uḍar-is », (meḥsibint, lmaɛna-s ɛtekniḍ-as i mmi-s n Bexta).

Tura ilaq aɣ-anveddelt tikli n tsertit akken azekka nneɣ s imaziɣen ur ɣ-yettuɣal ara d aẓekka n tisuta i d-itteddun. Akwit a kra n widak mazal tegnem, mazal tesgen-iken « cemma n sidi ɛemmar ». Cfut ma ur nbeddelet ara tikli yagi id-newwi si 62 ar ass-a, nteddu ar nnger. Ad d-krent tsuta deffir neɣ, ad sawalent merra s tegnawit neɣ tadderǧit.
Tura yagi twalam amek tadderjit ttawin-tt-id twaculin tiqvayliyin yettidiren verra n tmurt taqvaylit. Ur llemden ara taqvaylit, maca ttmeslayen tadderǧit di tuddar d twaculin nsen akked d imezdaɣen.

D wagi iwumi qqaren: « yeqqel uqelmun ar iḍarren ». Yal yiwen degwen, degkent ad iqdec, ad yenhu ad iweṣṣi akken tiwaculin agi ma ttiqvayliyin ad mmeslayen s teqvaylit. Maɛna, ur tezmireḍ ara ad tḥettmeḍ yiwen, ad immeslay tutlayt-ik ma yugi-tt. Maca ula d kečč ulac ayen ik-iḥettmen akken ad mmeslayeḍ tagnawit nsen. Mi ik-d-immeslay kan, kečč err-as s teqvaylit. Neɣ diɣen, ma tugiḍt, mi ik-d-immeslay, ina-s: « Nekk mačči d aɛrav a mas, massa ! « .

Hand berkouk

1 COMMENT

 1. 1) M’ara ad k-id-iseqsi waɛrab neγ taɛravt γef kra, keččini err-as s teqbaylit. Ḥader ad as-terreḍ s taɛrabt-is tadderğit [tin i umi qqaren tadarğit], akken i as-qqaren.
  2) Ma[yella] di diwana/[laduwan], meslay-asen s kra n wawalen n taɛrabt, acku ma tẓemreḍ sxelḍ-asen kra n wawalen s teqbaylit aɛmada / [mεemmed] (exprès).
  3) Ma ḥebsen-k deg ubaraj, teḥsiḍ ad ak-id-sutren deg lekwaγeḍ. Kečč fka-asen lkaγeḍ :
  a) Amenzu d lkarṭa n ṭumubil -carte grise).
  b) Ttesriḥ n tenhert (permis de conduire.
  c) lkuntra n lasurans (assurance)
  d) Akuntrul n tkerrust-ik (contrôle technique).
  4) Ma ihder-ak-id s tinna nsen, kečč dima err-as s teqbaylit, werǧin [γur-ek/em ?] ad txelḍeḍ akken ad as-mmeslayeḍ s dderğit (tadderğit] nsen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here