Taqbaylit nnig kullec !

0
3142
boycott de la langue arabe
boycott de la langue arabe

TAMURT – Teẓram akk a Iqbayeliyen d Teqbayliyin d akken Aɛraben n Teriqt Ugafa iwumi qqaren : imuɣrabiyen, ugin kra yellan n wegdud aqbayli.
1) Ugin tutlayt nneɣ
2) Ugin llebsa nneɣ
3) Ugin aẓawan nneɣ

Mara yili yiwen yugi ayla-k, amek kečč ara tḥemleḍ ayla-s ? Amek ara teqbleḍ ayla-snetta yugi ayla, yugi-k ula d kečč ad tiliḍ ula d aqbayli ? Ur uminɣ ara illa weqbayli i iṣeḥḥan deg allaɣ-is ar yeknun i waɛrab-ineslem n usekkak di taluft icban tagi. Ulac akk deg-s smaḥ !
Tura nekk ur fhimeɣ ara ayɣer imawlan n Iqbayliyen d Teqbayliyin ur ttagin ara i tarwa-nsen akken ur llemden ara tutlayt n taɛrabt ula d nutni, imi Aɛraben-agi ugin ula d nutni tutlayt nneɣ ?

Taqsiṭ agi tewɛar nezzeh, ilaq as-neqqim nekwni s Iqbayliyen d Teqbayliyin akken anekcum agi n uɣerbaz n 2020/2021, tarwa n Iqbayliyen d Teqbayliyin ad ḥebsen leqraya n tutlayt n taɛrabt, maca n tutlayt n taɛrabt-kan deg uɣerbaz. Teqqim-d tagi iwumi neqqar « tagnawit » neɣ talehǧit, ula d ttagi illa ttawil-is akken ad tt-nɣunzu warrac iqbayliyne. Ad tt-nḍegger ar deffir am tɣwasa nni ur nesliḥ ara. Ihi, taluft n tegnawit, tlehǧit d ayen ig sehlen maḍi.

Tazwara, akka d afell-a, ur tettmeslayem ara s tegnawit i yal aɛrab ar ken-id-immeslayen di beṛṛa neɣ di lbiru taɛrabt-is. Yal tikelt ara ken-id-immeslay waɛrab s taɛrabt-is, ilaq ad as-terrem s teqbaylit, mačči s taɛrabt, mačči s tefransist. Bdut tura xeddmet akkagi si tmurt taqbaylit, asmi ara taɣ akk medden xeddmen-tt, ass-nni a nkemmlet ar
lwilayat n taɛrabin. Akka-kan i d amennuɣ n talwit u yerna ad issufeɣ ɣer wayen yelhan tutlayt nneɣ taqbaylit.

Tecfam akk asmi idda « lboycot n uɣarbaz di tmurt taqbaylit deg usseggas n 1994. Yewwi-d ayen i d-yewwi, maca illa lexsas meqqar ar tura, acku taluft mazal-itt tettenfufud kan, ur tera yara. Ihi, ulac ayen ara d-yasen s ulac, kra yellan d amennuɣ i t-id-yettawin ! Ilaq ad llim allen nwen, nkent d akken taqbaylit mazal tettwaḥer deg akal-is, mazal ur stɛarfen ara yi-s di Lzayer imi mazal-is « wid itt-yebɣan-kan ». Wali-t kan, ulac ayen ara iḥettmen aɛraben akken tarwa nsen ad ttlemden bessif taqbaylit. Ma d arraw n Uqbayli, mḥettem fell-asen akken ad tt-lemden.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here