Daily Archives: Ɣuc 11, 2020

« Yal uccen yaɣ tuccent-is »

TAMURT - Tagi d tadyant n yiwen n uqbayli n taddart n Tiza di tama n tɣiwant n Uẓeffun. Argaz-agi, am kra n wiyaḍ, yezdeɣ s twacult-is di tmanaɣt, maca mazal-it, mačči am kra, iṭṭef di tnaṣlit-is. Ihi, wagi d Dda Areẓqi, ɣur-s seddis n dderya, semmus deg-sen d tullas, sin d arrac.
- Advertisment -

Most Read