Yearly Archives: 2020

Amek i d ixef-is ?

TAMURT - Yeshel akken ad icettem neɣ ad d-yewwet yiwen deg wayeḍ, maca ayagi ilaq akken-kan ad d-nesbin lexṣaṣ yellan garaneɣ. Ma nebɣa, ma nebgges-d akken idles nneɣ ad yidir, ad yeffukti ilaq-aɣ a nbeddlet tikli, acku tagi i d-wwin widak yeɣran tarumit neɣ taɛrabt, d lawan akken ad d-neffeɣ deg-s, ma ulac a netteddut ar nnger nneɣ ma temmut tutlayt nneɣ ur d-ttegray teqbaylit neɣ tmaziɣt s lekmal-ines. Ihi, ilaq Iqbayliyen d Teqbayliyin ad llin allen-nsen ma ur ten-yewwit ara butellis.

Tiwaculin tiqbayliyin i lla ineggren

TAMURT - Ass-a a ken-d-meslayeɣ ɣef yiwen wugur neɣ "waṭṭan" yeblan Iqbayliyen d Teqbayliyin n tmanaɣt (Mezɣenna). Am akken teẓram, kra degwen neɣ teslam yagi ɣef anect-a d akken tiwaculin yettidiren beṛṛa n tmurt taqbaylit, hatnad-tent lla neggrent deg ass ar wass. Tutlayt yellan d leqrun tḥureb ɣef tnaṣlit-nsen, tura bran-as i lberr n lxali.

Ad lummeɣ imeɣnasen iqbayliyen sumata

TAMURT - Iseggasen-a ineggura, nwala, twalam kra degwen d akken amennuɣ nneɣvɣef ayen yaɛnan idles d tutlayt taqbaylit, lla "irekku" deg wass ar wass. Iqbayliyen d Teqbayliyin, yal-wa d'acu i d-yelha; akumirsi yecɣel d tḥanut-is akken-kan ad izzenz selɛa-s, aqahwadji iḥetteb acḥal n tfendjalin d tgazuzin ara yesserbi, wayeḍ akken nniḍen, atg, ...

Tazayrit d nnger nneɣ, taqbaylit d tudert nneɣ !

TAMURT - Ass-a bɣiɣ ad d-mmleɣ ar leḥsab n tmuɣli-w, d tmusni-w d tejriba-w. Mmeslayeɣ-d yakan ɣef anect-a, maca ur ruḥeɣ ara di telqi n wawal.

Sebba n twaɣit n Uqbayli

TAMURT - Tura, aqlaɣ deg yir taswiɛt, deg akal n lejdud nneɣ. Si tnayen usettin ar ass-a, seg asmi iffeɣ urumi, mačči ifuk fellaɣ lḥif d ulummu ɣef yedles nneɣ d tutlayt nneɣ yettwarekḍen ddaw n uḍar n imnekcem aɛrab-ineslem n usekkak. Nekkni si tesɛa urebɛin (49), ur neḥbis amennuɣ mgal acenggu imsaɛreb azayri. Asmi i nekker a nessufeɣ arumi, ur nɣil ara ad d yeḍru wanect-a fell-aɣ.

Mas Mouloud Kaneb sgunef di talwit!

TAMURT - Iwweḍ-d usal qerriḥen imi gmatneɣ mas Mouloud Kaneb yessuɣef tarwiḥt senddaḍeli di tɣiwant n Anhony i lqarub n Paris. Mas Mouloud Kaneb d argaz i wid d-mlaleɣ deg Wegraw Imaziɣen deg useggas n 1974.

Tacḍaṭ n laɛnaya n tmurt taqbaylit ad d-ters ɣef mas Aselway Ferhat Mhenni !

TAMURT - Teḍra-d twaɣit tameqrant.  Yiwen n « waɛrav-ineslemn usekkak », yessaweḍ ad yerfed afus-is f Gmatneɣ mas aselway Ferhat Mhenni, di tlemmast n Paris. Qqareɣt-id yagi yal tikelt mara d-aruɣ aḍris inu deg weɣmis d akken aɛraben neɣ imsɛarben sumata « d tawekka » di tfekka Tefriqt Ugafa.

Amuli n wannay amaziɣ

TAMURT - Ass-a 30 ɣuct 2020, d ass n umuli n wannay amaziɣ. Annay agi yennulfa-d deg iseggasen nni n 1970, asmi agraw Imaziɣen ar uqerruy-is Mas Bedssaoud Md Arab netta d imeɣnasen n wegraw di talit nni.

Tutlayt d iziɣer n wegdud.

TAMURT - Aggur nni iɛeddan, subbeɣ ɣer yiwen n ukimirsi, yeznuzun lɛic n iyuzaḍ. Akumirsi yagi n dagi kan, n tɣiwant tama n Uẓeffun. Ufiɣen din yiwen n uxeddam, di ṣṣifa-s ittcabi d aqbayli, maca s taɛrabt-kan i yettmeslay. Sutreɣ akumirsi yagi akken a yid-yewzen kra n temẓin "d lalima" n iyuzaḍ.

Taqbaylit nnig kullec !

TAMURT - Teẓram akk a Iqbayeliyen d Teqbayliyin d akken Aɛraben n Teriqt Ugafa iwumi qqaren : imuɣrabiyen, ugin kra yellan n wegdud aqbayli. 1) Ugin tutlayt nneɣ 2) Ugin llebsa nneɣ 3) Ugin aẓawan nneɣ
- Advertisment -

Most Read